Arquivo da tag: português brasileiro

As relações entre o galego e o português do Brasil. Curso de extensão na UERJ!

A partir da próxima semana o professor-leitor galego da Universidade de Viçosa, Diego Bernal, dará o curso de extensão “As relações entre o galego e o português brasileiro” na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

O curso acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 14:00 a 16:00 horas no Mini-auditório da Pós-Graduação em Letras.

As inscrições podem se realizar na Sala do Programa de Estudos Galegos ou através do email proeg.rj@gmail.com

Diego Bernal foi entre os anos 2011 e 2013 professor-leitor de língua, literatura e cultura galega na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

15289272_732629200246896_8374226952607966464_o.jpg

H. Monteagudo: “A liberdade normativa é factível com algumas condições”

Henrique Monteagudo é profesor de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela e Secretario da Real Academia Galega. Foi coordinador da Sección de Lingua e secretario do Consello da Cultura Galega. Tamén é codirector de Grial. Revista de Cultura Galega e membro do padroado da Fundación Penzol. As súas principais liñas de investigación son: historia da lingua, sociolingüística e glotopolítica. Estudou e editou textos galegos de todas as épocas, desde a Idade Media ata a actualidade: Martin Codax, Paio Gomez Chariño, Martín Sarmiento, Rosalía de Castro, Otero Pedrayo, Castelao e Ramón Piñeiro. Coordinador da edición das Obras de Castelao e de Martín Sarmiento, estudoso da súa biografía e obra. Foi profesor convidado das universidades de Birmingham (Reino Unido), California (UCSB), Nova York (CUNY), São Paulo (USP), Lisboa (UL) e Buenos Aires (UBA). Autor de monografías como Historia Social da Lingua Galega (1999), Letras primeiras. A emerxencia do galego escrito e os primordios da lírica trovadoresca(2008), De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260 (2009), “En cadea sen prijon”. Cancioneiro de Afonso Paez (2013). Editor científico de obras colectivas como Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade (2009), e Linguas, sociedade e política. Un debate multidisciplinar (2012). (http://ilg.usc.es/gl/persoal/x-henrique-monteagudo-romero)

1. Você participa do Grupo de pesquisa “Galego e português brasileiro”. Há no Brasil interesse pela pesquisa conjunta com as investigadoras e investigadores galegos? Em que âmbitos e projetos se está trabalhando?

Si, os investigadores e investigadoras galegos atopamos unha actitude moi receptiva, colaboradora e proactiva por parte dos nosos e as nosas colegas do Brasil, e un grande interese polo noso traballo, que, por suposto, é mutuo. Por razóns obvias, a lingüística histórica e a historia da lingua constitúen ámbitos de interese común especialmente importantes, pero tamén a dialectoloxía, a gramática ou a sociolingüística.

2. Deu um curso na Universidade Federal Fluminense baixo o título “A língua no tempo, os tempos na língua. O galego, entre o português e o castelhano”. Em que elementos centrou o seu relatório?

Non é doado de resumir en poucas liñas, pero falando en xeral presentei a evolución do galego no marco peninsular, e máis en concreto en relación coa do portugués e o castelán, mostrando en que puntos se pode falar de evolución conxunta do galego e o portugués desde a Idade Media, en que outros de evolución diverxente, e tamén as converxencias, coincidencias e diverxencias do galego con respecto ao castelán e entre este e o portugués. A historia lingüística de todo o conxunto centro-occidental da península resulta bastante máis complexa do que poida parecer a primeira vista. Tamén pretendía chamar a atención sobre o estudo da constitución e evolución das variedades estándar como un necesario interface entre as denominadas historia interna e historia externa da lingua, e pór de vulto que a aplicación mecánica e adoito anacrónica da noción de ‘lingua’ pode resultar máis prexudicial que esclarecedora cando estudamos a evolución dunha serie de variedades veciñas, dispostan en continuum, de entre as que se destacan varias variedades cultivadas. A idea é que o galego experimentou importantes evolucións conxuntas co portugués a finais da Idade media, outras co castelán (pero non necesariamente inducidas por este) e outras autónomas e diverxentes en relación tanto con un coma co outro idioma.

A intercomprensión mutua (galego-brasileira) é moi doada e esixe pouco esforzo. É obvio que o galego nos abre as portas ao ámbito de expresión portuguesa.

3. Você deu a sua palestra em galego no Brasil com normalidade ante um público português-brasileiro parlante. É o galego uma língua internacional?

Des que visitei por primeira vez o Brasil, como antes acontecera en Portugal, expreseime en galego na maior parte das miñas disertacións e clases. A intercomprensión mutua é moi doada e esixe pouco esforzo. É obvio que o galego nos abre as portas ao ámbito de expresión portuguesa. Mesmo así, non acabo de ver a pertinencia de colocalo na categoría das “linguas internacionais”, a menos que se precise o que se quere dicir exactamente con iso. De feito, a comprensión espontánea do discurso en galego tamén me ten acontecido ante públicos hispanófonos.

4. Pensa que se têm aproveitado na política linguística galega as vantagens internacionais da nossa língua?

Na miña opinión, dentro das graves deficiencias da política lingüística do goberno galego, atópase, sen dúbida, a falla dunha liña clara e activa de conexión cos países e culturas de expresión portuguesa, que debe ser unha das prioridades estratéxicas dunha (practicamente inexistente) acción exterior das institucións galegas, non só nos ámbitos lingüístico e cultural.

Polo camiño que imos, o galego corre un serio risco de retroceso catastrófico e irreversible.

5. O galego perde falantes a um ritmo bastante importante desde há décadas. Qual considera que é a causa deste processo e como avaliaria as medidas aplicadas desde o governo e desde as instituições culturais e sociais para reverter a perda da língua?

O galego precisa dunha enérxica recarga do seu estatus e do seu prestixio. Se a sociedade e as elites dirixentes non o contemplan como un activo de futuro e non actúan en consecuencia, toda a lexislación e outras intervencións políticas, en principio ben intencionadas, acaban por convertese en fume retórico, con escasos resultados prácticos (ás veces, mesmo contraproducentes). Nese sentido, é indubitable que os últimos anos non facemos máis que recuar, aínda que parece estar tomando forza unha reacción social que pode levar a que nun futuro próximo as cousas cambien. Polo camiño que imos, o galego corre un serio risco de retroceso catastrófico e irreversible.

6. O professor galego da UFF Xoán Lagares afirmava no seu artigo de 2013 O galego e os límites imprecisos do espaço lusófono o seguinte:

Durante todos os anos da gestão autonómica os grupos dissidentes da norma considerada oficial foram mantidos à margem das políticas de promoção linguística, dos subsídios e das instituições galegas. Essa identificação entre língua e norma, ou mesmo (o que seria ainda mais grave) entre língua e ortografia, tem feito com que as políticas públicas de promoção do galego dispensem a participação de setores extremamente ativos no uso da língua nos mais diversos âmbitos de comunicação […]. Uma política de liberdade normativa, que permitisse o convívio bi ou trinormativo, talvez fosse uma via na superação desse ideal monolíngue que parece acompanhar historicamente todo empreendimento à construção política das línguas.

Que lhe parece a proposta de liberdade normativa para o caso galego que faz o professor Lagares?

Hai cousa de vinte e cinco anos publiquei na revista Grial un artigo “Sobre a polémica normativa do galego” que ía moderadamente nesa liña. Non creo que unha liberdade normativa total fose positiva para o idioma, pero si que é factible con certas condicións. Dito o cal, teño a certeza de que cando o colega Xoán Lagares fala da “identificação entre língua e norma, ou mesmo (o que seria ainda mais grave) entre língua e ortografia” está pensando tamén en sectores do reintegracionismo que cometen ese erro. Si, lamentablemente, esa identificación errónea é moi frecuente en Galicia en amplos sectores, e constitúe un serio malentendido que sería preciso esclarecer.

Non creo que unha liberdade normativa total fose positiva para o idioma, pero si que é factible con certas condicións.

7. Quando na Galiza se tem falado das relações do galego com o português ou o português brasileiro, e do possível aproveitamento sociolinguístico deste facto, se têm provocado reações muito agressivas por parte das duas partes com opiniões encontradas. Por que acha que acontece isto? Há alguma possibilidade de encontro?

Eu veño sostendo que nos debates normativos arredor do galego entrecrúzanse argumentos lóxicos (científicos) e posicionamentos sociolóxicos (intereses e actitudes persoais, de grupo, ideolóxicos…). Isto é o que explica a súa particular virulencia, a parte, claro está, de que no debate sobre a lingua van inextricablemente inseridos factores identitarios, sempre cun alto contido emocional. Con todo, coido que nos últimos tempos as discusións tenden a ser menos frecuentes e menos acedas. Será porque todos vemos que, dada a evolución sociolingüística do idioma e do seu contexto socio-político, non temos moito tempo que perder debatendo sobre o sexo dos anxos.

8. Se tivesse a responsabilidade da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que medidas de urgência estabeleceria para reverter o processo de substituição linguística?

Coido que habería que mandar unha mensaxe clara á sociedade de compromiso co futuro do idioma, unha mensaxe que debera involucrar non soamente o goberno senón tamén un amplo elenco de axentes sociais de relevo. En segundo lugar, deberían debuxarse de xeito claro obxectivos a curto, medio e longo prazo, subliñando inequivocamente as prioridades: medios de comunicación, mocidade, novas tecnoloxías, ámbito laboral e profesional. En terceiro lugar, un amplo pacto para un modelo lingüístico para o sistema educativo favorable ao galego. Tamén habería que impulsar as liñas de investigación e formación en sectores clave para a lingua (sociolingüística, planificación lingüística, didáctica da lingua, terminoloxía). Para dar credibilidade a esas políticas, concentrarse en compromisos e avances concretos e significativos e esforzarse en manter unha máxima coherencia entre o que se pensa, o que se di e o que se fai.

O lóxico é que se acabe consolidando unha norma brasileira autónoma (de feito, xa está acontecendo), flexible e dinámica, achegada todo canto for posible á lingua común da maioría dos brasileiros e brasileiras.

9. Como sabe, no Brasil há também um interessante debate sobre a elaboração da norma culta da língua, havendo linguísticas que mesmo defendem a independência do português brasileiro como língua autónoma. Que opinião tem ao respeito?

Sigo con moitísimo interese ese debate, pero, pola mesma razón que sosteño que os problemas do galego debemos resolvelos basicamente os galegos, non quero inmiscuírme nun asunto tan sensible coma este. Dito isto, como sociolingüista entendo que o lóxico é que se acabe consolidando unha norma brasileira autónoma (de feito, xa está acontecendo), flexible e dinámica, achegada todo canto for posible á lingua común da maioría dos brasileiros e brasileiras.

Agora brevemente…

O melhor e o pior do Rio e do Brasil

O mellor a xente, o peor a desiguladade.

Um lugar no Rio de Janeiro

A praia de Ipanema.

Uma palavra do galego e uma do português brasileiro

Agarimo, jeitinho.

Um desejo para o futuro

Longa e próspera vida ao idioma galego, estreitamente abrazado cos seus irmáns de Portugal, o Brasil e África.

E. Bechara: “Com o domínio do português as novas gerações galegas teriam mais uma porta aberta para conseguir um bom emprego”

O currículo do professor Evanildo Bechara é sobradamente conhecido: professor titular e emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), titular da cadeira nº16 da Academia Brasileira de Filologia e da cadeira nº3 da Academia Brasileira das Letras, doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra e membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. É autor de várias das principais gramáticas da língua portuguesa: Moderna Gramática Portuguesa; Gramática Escolar da Língua Portuguesa; Lições de Português pela Análise Sintática. Uma das referências no âmbito da linguística no Brasil.

A seguinte entrevista foi realizada pela atual professora-leitora de galego na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Lucía Sande, no mês de Maio de 2016.


É surpreendente para os galegos e galegas o maioritário desconhecimento da história da língua em países de fala portuguesa. A que se deve essa falta de interesse?

A primeira geração de filólogos portugueses, entre os quais se encontravam: dona Carolina Michaëlis de Vasconcelos, José Leite de Vasconcelos e José Joaquim Nunes, nunca deixava de lado a reminiscência linguística e histórica do galego. Acontece que a geração mais nova (talvez com exceção do professor Herculano de Carvalho), com a entrada do estruturalismo na década de 50, abandonou um pouco os estudos históricos, preocupou-se somente com a sincronia, a diacronia foi esquecida e muito raramente se apresentam fatos da língua galega. E eu escrevi um artigo dizendo que isso era ruim para quem fazia diacronia, quem fazia história da língua, uma vez que o galego estava intimamente ligado à língua portuguesa.

Eu ainda priviligiei a história porque o meu grande mestre foi o professor Said Ali. Ele trabalhava não só com sincronia senão também com diacronia. Escreveu uma gramática histórica da língua portuguesa muito original. Por tudo isso, é que você sente o desinteresse geral.

Nessa tendência que eu conheço existe uma exceção muito grande na Universidade Federal Fluminense: o grupo de galegos ligados à Maleval. Esses têm um circulo muito forte. Escreveram trabalhos importantíssimos e inclusive traduções.

Mas, você esta certíssima, há um desconhecimento total em todos os níveis, também no universitário. Talvez faça um pouco de exceção a literatura galega que é mais conhecida do que a língua. Principalmente a famosíssima escritora Rosalía de Castro. Fora isso, infelizmente, nós estamos erradamente mais divorciados de uma preocupação, de um interesse pelos estudos galegos.

Depois de tantos séculos de separação política e cultural podemos afirmar hoje que o galego e o português são ainda a mesma língua?

Quando você fala comigo eu vejo que é um português antigo, mas eu vejo que a essência portuguesa está presente em você muito mais que se você falasse espanhol, que é tão próximo também! Nossa, mas há uma distância muito grande. Os falantes de português não identificam o galego como a mesma língua, mas isso vem da mesma falta de interesse da própria sociedade.

Eu acho que é uma tarefa ingrata porque pra nós inclusive, galego, a palavra galego significa “português pobre”. O português que veio aqui trabalhar, puxar carroças, esse é que é o galego. Assim como, por exemplo, entre o árabe quando chega aqui de qualquer etnia e pobre, é um turco. Depois, ele melhora de vida e passa a árabe. E depois, se ele consegue enriquecer ele é o libanês.

Há linguistas hoje no Brasil que defendem que o português do Brasil já é uma língua diferente. Que opinião tem o senhor sobre isso?

Sim, a língua brasileira, o PB. O mundo moderno é um mundo de integração, ainda mais a integração com a lusofonia, apesar das desavenças internas que há (gente que concorda com a existência duma lusofonia, outros não), mas por formação e por convicção, eu acho que nós ainda somos uma língua só. Evidentemente com variantes naturais.

O mundo moderno caminha para uma convergência. Os blocos caminham para uma aproximação maior e justamente essa é a aproximação maior dos lusófonos.

E essas variantes deveriam introducir-se na norma culta?

Isso vai depender dum estudo que não está feito. Por enquanto, muita coisa está na fase do achismo (eu acho isso…).

Um amigo meu, o professor Raimundo Barbadinho, já falecido, escreveu um trabalho sobre a língua dos modernistas. Esse trabalho começou para mostrar justamente as diferenças, mas depois de ele levantar os modernistas e estudá-los, chegou à conclusão de que os modernistas estavam muito mais próximos dos portugueses do que de uma possível língua brasileira. E a Raquel de Queirós, que fez o prefácio desse livro, disse que depois de confrontar aqueles fatos de língua que seriam determinantes para mostrar a separação, esses fatos mostraram que brasileiros e portugueses estão muito mais próximos. Ela dizia que depois dos estudos do Barbadinho chegou à conclusão de que os modernistas eram muito mais comportados do que revolucionários da língua.

Hoje há políticos, ratazanas da política que dizem o seguinte: “se você quiser enfraquecer o inimigo, divida-o”. Agora, o mundo moderno caminha para uma convergência. Os blocos caminham para uma aproximação maior e justamente essa é a aproximação maior dos lusófonos. Vai fazer com que em vez de as línguas, por exemplo, o português da África, o do Brasil, o de Portugal, em lugar de se separarem, se aproximem.

No último congresso que houve em Portugal agora, um catedrático duma universidade do norte do país imaginou um cânone literário. Quer dizer, cada país de língua oficial portuguesa escolheria para uma antologia os seus principais representantes e essa antologia serviria de estudo de língua para todos os países de língua portuguesa.

E aí poderíamos entrar os galegos e galegas?

Aí seria a vez de entrarem os galegos. O problema dos galegos é que antes de entrar no grupo, eles têm um problema para resolver entre eles em virtude da distinção que há: uns que querem que o galego se aproxime do espanhol, outros que querem que o galego se aproxime do português e outros que querem que o galego seja independente.

Como é percebida a aproximação da Galiza à comunidade lusófona?

Eles se interessam (os acadêmicos) pela língua, pela literatura e pela cultura mas não entram porque não conhecem, não vivem o problema político. E como uma das características do brasileiro é ser acordado. O brasileiro nessas disputas geralmente não entra.

Considera oportuno ensinar aos brasileiros a normativa oficial atual do galego?

Trata-se de arranjar adeptos, agora nós não estamos na hora de falar às plateias. Como professor, está na hora de reunir a tropa.

Mas eu acho que o melhor caminho seria começar pela literatura, pelo folclore, a literatura popular ou as tradições. Porque esse substrato popular está muito mais ligado do que a língua. Então eu tenho a impressão que a língua deveria ser a última etapa de um trabalho de aproximação desse pessoal. Começar precisamente por essa parte que ficou parada, mas que ficou fora das mudanças tanto do galego quanto do português. Esse foi o grande trabalho de Leite de Vasconcelos. Ele trabalhou muito as tradições populares galego-portuguesas.

É natural que aquela pessoa jovem procure onde se pode situar melhor na vida, conseguir um bom emprego […] Com o domínio do português, essa nova geração teria mais uma porta aberta, mas esse achegamento já não é uma questão de linguística. É política.

Sobre a normalização linguística:

Isso é um trabalho gigantesco porque você conscientizar a todos os falantes de galego da necessidade de uma unificação da norma já é um problema complicado.

Isso tem que ser um trabalho de conscientizar a nova geração. O grande problema é que o mundo inteiro atravessa crises econômicas muito sérias e então é natural que aquela pessoa jovem procure onde se pode situar melhor na vida, conseguir um bom emprego. E isso dificulta a situação do galego. Com o domínio do português, essa nova geração teria mais uma porta aberta, mas esse achegamento já não é uma questão de linguística. É política.

Sobre a construção da normativa:

Considero por isso positivo um achegamento da grafia galega à do português. Mas também acho que essa norma que vocês estão construindo no espaço de 40 anos deve ser o caminho

A ideia de Renascimento de uma língua abafada por vários motivos e quer um espaço maior no universo linguístico.

Acontece que a essência da língua é a sua morfologia e nós estamos nos entendendo porque a morfologia é a mesma. É a que nos aproxima. O problema está no léxico. Você veja bem, se você fosse classificar o romeno pelo léxico, o romeno não seria uma língua românica. Só tem dez por cento de elementos latinos no seu léxico. Agora, se você pegar aqueles sectores lexicais que realmente estão voltados para a essência do povo, você vai ver que aí é que estão as raízes latinas do romeno. Se você fosse classificar o inglês pelo léxico, ele seria uma língua românica, porque tem tanto de latim e grego… Todos os setores, que atuam e que cercam a sociedade, influem no vocabulário. É como, por exemplo, a ortografia. O romano só foi descoberto como língua românica no século XVI porque era escrito em cirílico. Considero por isso positivo um achegamento da grafia galega à do português.

Mas também acho que essa norma que vocês estão construindo no espaço de 40 anos deve ser o caminho. Vocês fariam o mesmo que a Holanda “Deus fez o mundo, mas o holandês fez a Holanda” esse é o trabalho de vocês. Vocês devem olhar como os novos holandeses a língua. A filosofia é essa. É você ir conquistando. Eu acho que vocês devem procurar o seu caminho, como irmãos do português e não como filhos, de igual para igual. E uma situação assim como uma família, uma pessoa se desgarra e depois de muitos anos eles se encontram. E realmente eles são irmãos, mas eles são diferentes, a visão do mundo é diferente e é nesse sentido que o galego tem que constar a sua individualidade.

Breves apuntamentos sobre a realización das vogais átonas finais no galego e no portugués brasileiro contemporáneos

Mailson Lopes

Professor no Instituto de Letras e coordenador do Centro de Estudos Galegos na Universidade Federal da Bahia 

nda que non sexa posible observar entre o galego e o portugués brasileiro unha continuidade histórica ou espacial estrita e evidente, e aínda que a partir destas variedades se establezan comunidades lingüísticas diferenciadas, con particularidades idiomáticas e discursivas propias (LAGARES, 2012), é posible encontrar diversas confluencias entre esas linguas — en nivel intra e extralingüístico —, que non as configuran como un mesmo sistema (son dúas linguas distintas), pero as fan configurarse como sistemas lingüísticos extremadamente próximos, con varios trazos comúns, que premiten en case todas as situacións a intercomprensión entre os seus falantes.

A premisa básica que se adopta neste brevísimo ensaio consiste na idea — sinalada e sostenida por Lagares (2012, p. 29) — de que se poden “[…] encontrar características fonéticas, morfológicas, sintáticas e lexicais comúns entre o galego e o portugués brasileiro, produto da emergencia dunha lingua popular no Brasil relacionada historicamente coas falas galegas”. Serían, entón, dúas variedades dun mesmo macrosistema histórico, fincado na época medieval, o galego-portugués, documentado desde mediados do século XII (MARTINS, 1999).

No vocalismo átono, o galego e o PB achéganse de forma perceptible, compartindo determinadas características e afastándose ambas, de certa forma, do portugués europeo (PE). Así é, por exemplo, na realización da P4 do Presente ou do Pretérito Perfecto do Indicativo, sempre como un fonema vocálico central baixo /a/, diferentemente do PE, que presenta, de forma xeneralizada no uso lingüístico, unha parella de sons vocálicos (un fonema vocálico central baixo /a/ e outro alto /ɐ/), un para cada unha destas formas verbais (MONTEAGUDO, 2012).

A realización das vogais átonas finais é algo que chama a atención de quen observa o vocalismo nestas dúas linguas románicas, pois niso presentan algunha similitude. Ambas posúen un sistema xeral de tres elementos que, prototipicamente, son no galego — e tamén no castelán (RIVAS ZANCARRÓN & GAVIÑO RODRÍGUEZ, 2009) — [o], [a], [e] (MONTEAGUDO, 2012; ÁLVAREZ & XOVE, 2002; FEIXÓ CID, 2004; FREIXEIRO MATO, 2006; VEIGA, 1976) e no PB [u], [a], [i] (BISOL, 2003; MONTEAGUDO, 2012). É dicir, que as medias sofreron un proceso de elevación (NARO, 1973), causado, parece, por un proceso de neutralización (CALLOU & LEITE, 2000). Vese, primeiramente, que comparten o elemento [a] e que posúen outros elementos bastante próximos, que son o [o] / [u] e o [e] / [i], sendo o primeiro ítem de cada parella pertencente ao galego e o segundo ao PB. Esta proximidade entre o galego e o portugués de Brasil móstrase evidente, o que non ocorre en relación ao PE, xa que non parecen rexistrar o enfraquecemento que atinxe o vocalismo átono final do portugués ibérico, pautado na evolución [a] > [ɐ] e [i] > [ɨ] (MONTEAGUDO, 2012; HRICSINA, 2013), nin moito menos unha redución tan abrupta que incluso fai que non se pronuncie a vocal e apenas se pronuncie a consoante que a antecede, o que ocorre no PE, segundo Garcia (2000).

Esta confluência entre o subsistema átono final nesas dúas línguas — ou sexa, entre o galego e o PB —, que ao principio parece apenas comprender o elemento [a], increméntase cando se leva en consideración que:

  1. hai dialectos do PB, como a fala da rexión máis meridional do país (sobre todo no Rio Grande do Sul1) que presentan realización das átonas finais idéntica a que ocorre no galego, coa tríade vocálica [o], [a], [e], o que, segundo Monteagudo (2012), máis do que unha influencia do castelán, podería ser unha influencia do galego;

  1. cando menos o segmento [i] en posición átona final rexistrábase no galego medieval con moita frecuencia, en diversas categorías de vocablos, tal como demonstra Mariño Paz (2009), aínda que houbese posteriormente unha case total adopción da forma [e];

  1. conforme as observacións de González (1983, p. 272), no galego, en case todo o seu territorio, hai certa tendencia para o pechamento das vogais átonas, converténdose o [e] en [i] e o [o] en [u], se non (aínda) en posición átona final, polo menos en posición pretónica inicial, como nas formas pineira e furmiga (frente a peneira e formiga). Partíndose da premisa dunha tendencia do galego ao pechamento das átonas, pódese pensar (aínda que de forma temeraria) que existan nalgunhas variedades do galego as unidades [i] e [u] átonas en posición final de palabra ou que poidan xurdir e xeneralizarse en épocas futuras nesta lingua. É interesante notar que Malvar Fernández (2006) encadra no subsistema vocálico átono final do galego o segmento [i] e o segmento intermedio [ʊ], o que parece corroborar (aínda que só parcialmente) o punto de vista que aquí se adopta.

Poderíase pensar que o proceso sinalado no item (iii) (cf. supra) non ocorreu aínda (ou non irá ocorrer ou volver ocorrer) a causa da influencia do castelán, que, no xeral, do seu sistema fonolóxico, conserva os elementos vocálicos finais prototípicos [o], [a], [e]. Pero ata que ponto o castelán sería un factor de conservación, se tamén tende, cando menos en rexistros coloquiais, á elevación das vogais finais, coa aparición dos segmentos [i] e [u], tal como aseveran Rivas Zancarrón & Gaviño Rodríguez (2009, p.30)? Estes estudosos chegan a afirmar que é unha tendencia dialectal ou de grupos sociais determinados o pechamento das vogais [o] e [e] finais en [i] e [u], como ocorre no castelán de Cantabria, en palabras como hoyu, lomu, lechi ou buitri (RIVAS ZANCARRÓN & GAVIÑO RODRÍGUEZ, 2009, p.30-31).

Algo interessante é que o fenómeno da elevación (ou pechamento) das vogais átonas finais [e] e [o], tanto en formas nominais como verbais, e que dá lugar a un sistema vocálico final [a], [i], [u], é unha tendencia xeral establecida tamén no leonés, sendo apenas modificada, recentemente, por influencia do castelán estándar, segundo as consideracións de García López (1998). Ao consultar os datos do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), que recolle realizacións fonéticas vocabulares correspondentes, sobre todo aos años de 1931-1936, verifícase a ocorrencia do segmento [i] átono final en formas nominais terminadas en -e, como nas palabras aire e baile (e todas as súas variantes lingüísticas ou dialectales), non só para o galego2, senón tamén para o astur-leonés3 e para o castelán das zonas de Santander4, Salamanca5 e Cáceres6. O mesmo ocorre canto ao elemento átono final [u], que se rexistra en formas nominais rematadas en -o, como nos vocablos abrevadero e abuelo (e todas as súas variantes lingüísticas ou dialectales)7.

Como se ve, o fenómeno de alzamento/pechamento no subsistema vocálico átono final non é un proceso estraño ou anómalo nas linguas románicas ibéricas, aínda que sexa pouco estudado baixo un prisma comparativo. Nada máis razoable, por tanto, que adoptar unha postura descriptiva e teórica que leve en consideración o feito de que a cuestión enfocada parece ser máis complexa, esixindo unha profundización descriptiva e analítica pautada en corpora lingüísticos de dimensión e representación considerables, que abrangan tanto as variedades do galego como os varios dialectos do portugués brasileiro, do portugués europeu e, se for posible, cando menos do castelán peninsular.

Estas liñas, dada a brevidade deste estudo, non pretenderon máis que sinalar de forma superficial confluencias no nivel fonético-fonolóxico entre o galego e o portugués, incidindo sobre a realización das súas vogais átonas finais, cuxa elevación é un dos fenómenos de mudanza lingüística máis expresivos da historia do idioma lusitano, indubitablemente xa consolidada de forma plena nesa lingua a mediados do séc. XVIII (MAIA, 2013). Comparándose o PB co galego actuais, percíbese certa confluencia na materialización de tales segmentos sonoros, cando menos entre variedades rexionais destes dous idiomas.

Pódese soster a idea de que o portugués (sobre todo o do Brasil) e o galego manifestan diversos aspectos correlacionados o espellados, especialmente nos ámbitos morfolóxicos, léxicos e fonolóxicos. O vocalismo átono final parece encadrar como un destes aspectos. Corrobora este punto de vista o seguinte extracto de Monteagudo (2012, p.96): “[…] o portugués brasileiro presenta unha fasquía fonética relativamente conservadora en relación co europeo contemporáneo, sobre todo no referente ao tratamento do vocalismo átono, e neste punto […] (de gran relevancia no plano da facilitación da mutua intercomprensión entre os falantes no rexistro oral) galego e brasileiro fican relativamente máis próximos”.

Se hai un continuum cultural e lingüístico entre Galicia e Portugal, pódese afirmar, con xusta razón e pautándose na observación dos feitos de lingua, que tal continuum, dalgunha forma, prolóngase e comprende tamén o Brasil e a súa lingua, formando un espazo de confluencia e de cercanía, perceptible, sobre todo, entre o galego e o PB. Son necesarios, por conseguinte, novos traballos e novas miradas sobre estes dous sistemas lingüísticos, que tanta proximidade presentan entre si.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA E CITADA

ÁLVAREZ, R.; XOVE, X. (2002). Gramática galega. Vigo: Galaxia.

ÁLVAREZ, R. (1991). Comparación dos sistemas fonolóxicos do galego e do portugués. Actes du XVIIIè Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Univ. de Trèves (Trier) 1986). III. Grammaire diachronique et histoire de la langue. Dialectologie et géographie linguistique. Textes non-littéraires. Dieter Kremer (Ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 517-530.

BISOL, L. (2003). A neutralização das átonas. Letras, n.61, p.273-283.

CALLOU, D.; LEITE, Y. (2000). Iniciação à fonética e à fonologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. (1962). Atlas lingüístico de la Península Ibérica: Fonética. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vol. I.

FEIXÓ CID, X. (2004). Gramática da lingua galega: síntese práctica. Vigo: Xerais.

FREIXEIRO MATO, X. R. (2006). Gramática da lingua galega: fonética e fonoloxía. 2.ed. Vigo: A Nosa Terra. Vol. I.

GARCIA, A. (2000). Fonologia do português lusitano. Cadernos do CNLF, série IV, n.05. Disponible en: http://www.filologia.org.br/anais/anais%20iv/civ05_64-67.html. Accedido o: 14 xul. 2014.

GARCÍA LÓPEZ, D. (1998). Las vogais medias finais en el leonés de La Carballeda. Argutorio, año 01, n.01. p.14-16.

GONZÁLEZ, M. (1983). O Atlas Lingüístico Galego: un paso adiante nos estudios da lingüística galega. Grial, tomo XXI, n.81.

HRICSINA, J. (2013). Evolução do sistema vocálico do latim clássico ao português moderno (tentativa da verificação in corpora). Études Romanes de Brno, n.34, v.02.

LAGARES, X. C. (2012). Galego-português-brasileiro: os desafios de uma perspectiva histórica integrada. In: Lagares, X. C.; Monteagudo, H. (Org.). Galego e português brasileiro: história, variação e mudança. Niterói: Editora da UFF. p.11-36.

LENZI, M. C.; BRENNER, T. de M. (2008). Análise das vogais postônicas finais [e] e [o] nos falantes do município de Doutor Pedrinho. Work. Pap. Linguist., n.09, v.01, p.55-62.

MAIA, C. (2013). O vocalismo átono na historia do português: contributos para a cronologia das mudanças. In: Álvarez, R. et al. Ao sabor do texto: estudos dedicados a Ivo Castro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. p.335-354.

MALVAR FERNÁNDEZ, Paulo. (2006). Análise comparativa dos sistemas fonético-fonológicos do galego e do português: sugestões didácticas dirigidas a português-falantes para a aprendizagem do padrão oral galego. Revista AGÁLIA, n.85/86, p.89-114.

MARIÑO PAZ, Ramón. (2009). A vogal /i/ en posición átona final de palabra no galego medieval. Revista de Filología Románica, v.26, p.71-98.

MARTINS, A. M. (1999). Ainda «os mais antigos textos escritos em português». In: Faria, I. H. (Org.). Lindley Cintra. Homenagem ao Homem, ao Mestre e ao Cidadão. Lisboa: Cosmos – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. p.491-534.

MONTEAGUDO, H. (2012). Galego, portugués e brasileiro no tempo: achegas para unha diacronía comparada. In: Lagares, X. C.; Monteagudo, H. (Org.). Galego e português brasileiro: história, variação e mudança. Niterói: Editora da UFF. p.37-104.

NARO, A. (1973). Estudos diacrônicos. Petrópolis: Vozes.

RIVAS ZANCARRÓN, M.; GAVIÑO RODRÍGUEZ, V. (2009). Tendencias fonéticas en el español coloquial. Hildesheim: Georg Olms Verlag.

VEIGA, A. (1976). Fonología gallega. Valencia: Bello.

1Tamén en cidades do estado de Santa Catarina, como no municipio de Doutor Pedrinho, tal como é atestado por Lenzi & Brenner (2008).

2Nos puntos 108, 112 (A Coruña); 132, 135, 140, 142 (Pontevedra); 306, 308, 309, 310, 317 (Lugo) do ALPI (Mapas nº 14 e/ou 23).

3Nos puntos 326, 327, 328, 329 (León) e 305, 309, 311 e 313 (Oviedo) do ALPI (Mapas nº 14 e/ou 23).

4Nos puntos 407 e 408 do ALPI (Mapa nº 14).

5Nos puntos 361, 362, 363 e 364 do ALPI (Mapas nº 14 e/ou 23).

6No punto 367 do ALPI (Mapa nº 23).

7Con base nos Mapas nº 07 e 08 do ALPI, verifícase o [u] en posición átona final no galego de A Coruña (punto 106) e Lugo (punto 306); no astur-leonés de León (puntos 326, 327, 328, 329, 334) e de Oviedo (puntos 311, 313, 318, 319, 320, 322, 404) e no castelán cantábrico de Santander (puntos 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410).

Português do Brasil ao vivo no Canecão

Diego Rico

Professor de português na EOI de Plasencia e professor-leitor de galego na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2011-2013)

O Canecão foi uma das mais importantes salas de concertos do Rio de Janeiro. Por ela passaram artistas fundamentais da música brasileira como Elis Regina, Tom Jobin, Vinícius de Morais, Chico Buarque, Cazuza ou Legião Urbana.

O nome de Canecão deve-se a que o local foi concebido originalmente como uma grande cervejaria no conhecido bairro de Botafogo. Caneca designa em galego-português um copo com asa para beber líquidos e a terminação –ão, habitual sufixo aumentativo, tem no português brasileiro uma produtividade extraordinária, bem superior à das variedades lusitana e galega da língua portuguesa.

Assim na liga de futebol brasileira, o brasileirão, jogam equipas como o fogão –Botafogo- e o mengão -Flamengo. Quem não gostar de futebol sempre pode ver O domingão do Faustão, popular programa da TV. Eu, na verdade, recomendaria o corujão, sessão em que passam filmes de madrugada.

12809829_738466262955851_1812418920_o
Sacolão

As altas temperaturas do Rio de Janeiro fazem com que seja habitual a comida de rua: tapioca, acarajé, cuscuz doce, pamonha, curau… são algumas das iguarias típicas que podem ser consumidas em plena calçada carioca. Calçada é no Brasil qualquer passeio, daí não confundir com o calçadão pois este só é o da orla de Copacabana ou Ipanema. Quem preferir comer hambúrguer ou cachorro quente é só ir no podrão, nome popular com que são conhecidos estes postos na rua. Para beber pode ser um latão geladão–lata grande bem fresquinha- ou um litrão -garrafa de um litro- de cerveja. Saudades de uma boa empada galega? É só enfiar numa padaria e pedir um empadão –em Portugal seriam as típicas bolas da Guarda. Quanto à sobremesa, recomendo um churrão, nome das farturas no Brasil, recheado de doce de leite com coco e coberto de açúcar com canela. Estás de dieta? vá no sacolão, comprar uma frutinha. Ora bem, almoço universitário é no bandejão, local onde servem refeições muito económicas. Calma! Arroz e feijão não há de faltar. Onde também há bandejão é no brizolão, escolas desenhadas por Oscar Niemeyer concebidas para seguirem a pedagogia de Darcy Ribeiro e que levam o nome do político que as impulsionou, o polémico Leonel Brizola. Brizola, ainda que nunca foi militante do partidão –o partido comunista- foi um político progressista que lutou contra a ditadura militar de 1964.

12767222_738466076289203_730357174_n
Brizolão

Para voltar a casa pode-se ir de busão. Se for a hora do pico vai ser mais desconfortável do que ir no camburão da polícia e por isso é recomendável pagar um pouquinho mais e usar o frescão, autocarro com ar condicionado e poltronas confortáveis. De resto, para veículos assustadores já temos o caveirão da BOPE.

Se for feriadão, com dias de folga pela frente, sair da cidade e fazer um mochilão para ficar um tempão na região serrana do Rio de Janeiro, é uma boa opção.

A lista seria longa de mais pois como dissemos ao princípio este sufixo virou uma rica fonte de inovações lexicais privativas do português americano. Assim o fato-macaco do português europeu vira macacão na outra beira do Atlântico, um graffiti é uma pichação, um rojão é um foguete usado nas festas ou nos protestos para fazer barulho e o lugar aonde vai parar todo o lixo da cidade é o lixão.

12421506_738466512955826_1757350171_n
Sacolão

Noutras ocasiões as palavras respondem a realidades exclusivas do Brasil. Orelhão é a cabine telefónica no Brasil, que tem forma de orelha grande; o minhocão é um prédio-favela vertical do Rio de Janeiro; o mergulhão um túnel que há no centro da cidade e arrastão uma tática de roubo urbano que surgiu na praia de Copacabana na década de 80.

A gíria não podia ficar à margem desta terminação. Ferradão é alguém que tem problemas, doidão alguém que está sob os efeitos de drogas e chapadão alguém que fumou maconha.

É bom sublinhar que a pronúncia do –ão em português está sujeito a muita variação. Lembremos que na área metropolitana do Porto, a segunda cidade mais povoada de Portugal, é pronunciada –om/-am, tal e como era no galego-português arcaico. O famoso mercado do Bulhão é Bulhom e o estádio do Dragão, Dragom. Esta é a pronúncia típica da área originária do galego-português e a que se mantém na Galiza e no norte de Portugal.

Por último, para se despedir, a melhor saudação no Brasil é sempre um abração.

[Vídeo] Conversa entre uma galega e um brasileiro

Este vídeo foi realizado por Estevam, estudante de Letras na Universidade Federal de Rio Grande do Norte, em Natal, e por Andrea, galega de uma cidade perto de Pontevedra. Ambos os dois são falantes de galego e de português brasileiro. Neste vídeo mostram uma conversa entre duas pessoas, uma galego-falante, e um português-brasileiro parlante. Podemos ver, por uma parte, a facilidade total de compreensão linguística entre falantes das duas variedades linguísticas e, em segundo lugar, algumas pequenas diferenças fonéticas e léxicas.