Arquivo da tag: politica linguística

H. Monteagudo: “A liberdade normativa é factível com algumas condições”

Henrique Monteagudo é profesor de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela e Secretario da Real Academia Galega. Foi coordinador da Sección de Lingua e secretario do Consello da Cultura Galega. Tamén é codirector de Grial. Revista de Cultura Galega e membro do padroado da Fundación Penzol. As súas principais liñas de investigación son: historia da lingua, sociolingüística e glotopolítica. Estudou e editou textos galegos de todas as épocas, desde a Idade Media ata a actualidade: Martin Codax, Paio Gomez Chariño, Martín Sarmiento, Rosalía de Castro, Otero Pedrayo, Castelao e Ramón Piñeiro. Coordinador da edición das Obras de Castelao e de Martín Sarmiento, estudoso da súa biografía e obra. Foi profesor convidado das universidades de Birmingham (Reino Unido), California (UCSB), Nova York (CUNY), São Paulo (USP), Lisboa (UL) e Buenos Aires (UBA). Autor de monografías como Historia Social da Lingua Galega (1999), Letras primeiras. A emerxencia do galego escrito e os primordios da lírica trovadoresca(2008), De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260 (2009), “En cadea sen prijon”. Cancioneiro de Afonso Paez (2013). Editor científico de obras colectivas como Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade (2009), e Linguas, sociedade e política. Un debate multidisciplinar (2012). (http://ilg.usc.es/gl/persoal/x-henrique-monteagudo-romero)

1. Você participa do Grupo de pesquisa “Galego e português brasileiro”. Há no Brasil interesse pela pesquisa conjunta com as investigadoras e investigadores galegos? Em que âmbitos e projetos se está trabalhando?

Si, os investigadores e investigadoras galegos atopamos unha actitude moi receptiva, colaboradora e proactiva por parte dos nosos e as nosas colegas do Brasil, e un grande interese polo noso traballo, que, por suposto, é mutuo. Por razóns obvias, a lingüística histórica e a historia da lingua constitúen ámbitos de interese común especialmente importantes, pero tamén a dialectoloxía, a gramática ou a sociolingüística.

2. Deu um curso na Universidade Federal Fluminense baixo o título “A língua no tempo, os tempos na língua. O galego, entre o português e o castelhano”. Em que elementos centrou o seu relatório?

Non é doado de resumir en poucas liñas, pero falando en xeral presentei a evolución do galego no marco peninsular, e máis en concreto en relación coa do portugués e o castelán, mostrando en que puntos se pode falar de evolución conxunta do galego e o portugués desde a Idade Media, en que outros de evolución diverxente, e tamén as converxencias, coincidencias e diverxencias do galego con respecto ao castelán e entre este e o portugués. A historia lingüística de todo o conxunto centro-occidental da península resulta bastante máis complexa do que poida parecer a primeira vista. Tamén pretendía chamar a atención sobre o estudo da constitución e evolución das variedades estándar como un necesario interface entre as denominadas historia interna e historia externa da lingua, e pór de vulto que a aplicación mecánica e adoito anacrónica da noción de ‘lingua’ pode resultar máis prexudicial que esclarecedora cando estudamos a evolución dunha serie de variedades veciñas, dispostan en continuum, de entre as que se destacan varias variedades cultivadas. A idea é que o galego experimentou importantes evolucións conxuntas co portugués a finais da Idade media, outras co castelán (pero non necesariamente inducidas por este) e outras autónomas e diverxentes en relación tanto con un coma co outro idioma.

A intercomprensión mutua (galego-brasileira) é moi doada e esixe pouco esforzo. É obvio que o galego nos abre as portas ao ámbito de expresión portuguesa.

3. Você deu a sua palestra em galego no Brasil com normalidade ante um público português-brasileiro parlante. É o galego uma língua internacional?

Des que visitei por primeira vez o Brasil, como antes acontecera en Portugal, expreseime en galego na maior parte das miñas disertacións e clases. A intercomprensión mutua é moi doada e esixe pouco esforzo. É obvio que o galego nos abre as portas ao ámbito de expresión portuguesa. Mesmo así, non acabo de ver a pertinencia de colocalo na categoría das “linguas internacionais”, a menos que se precise o que se quere dicir exactamente con iso. De feito, a comprensión espontánea do discurso en galego tamén me ten acontecido ante públicos hispanófonos.

4. Pensa que se têm aproveitado na política linguística galega as vantagens internacionais da nossa língua?

Na miña opinión, dentro das graves deficiencias da política lingüística do goberno galego, atópase, sen dúbida, a falla dunha liña clara e activa de conexión cos países e culturas de expresión portuguesa, que debe ser unha das prioridades estratéxicas dunha (practicamente inexistente) acción exterior das institucións galegas, non só nos ámbitos lingüístico e cultural.

Polo camiño que imos, o galego corre un serio risco de retroceso catastrófico e irreversible.

5. O galego perde falantes a um ritmo bastante importante desde há décadas. Qual considera que é a causa deste processo e como avaliaria as medidas aplicadas desde o governo e desde as instituições culturais e sociais para reverter a perda da língua?

O galego precisa dunha enérxica recarga do seu estatus e do seu prestixio. Se a sociedade e as elites dirixentes non o contemplan como un activo de futuro e non actúan en consecuencia, toda a lexislación e outras intervencións políticas, en principio ben intencionadas, acaban por convertese en fume retórico, con escasos resultados prácticos (ás veces, mesmo contraproducentes). Nese sentido, é indubitable que os últimos anos non facemos máis que recuar, aínda que parece estar tomando forza unha reacción social que pode levar a que nun futuro próximo as cousas cambien. Polo camiño que imos, o galego corre un serio risco de retroceso catastrófico e irreversible.

6. O professor galego da UFF Xoán Lagares afirmava no seu artigo de 2013 O galego e os límites imprecisos do espaço lusófono o seguinte:

Durante todos os anos da gestão autonómica os grupos dissidentes da norma considerada oficial foram mantidos à margem das políticas de promoção linguística, dos subsídios e das instituições galegas. Essa identificação entre língua e norma, ou mesmo (o que seria ainda mais grave) entre língua e ortografia, tem feito com que as políticas públicas de promoção do galego dispensem a participação de setores extremamente ativos no uso da língua nos mais diversos âmbitos de comunicação […]. Uma política de liberdade normativa, que permitisse o convívio bi ou trinormativo, talvez fosse uma via na superação desse ideal monolíngue que parece acompanhar historicamente todo empreendimento à construção política das línguas.

Que lhe parece a proposta de liberdade normativa para o caso galego que faz o professor Lagares?

Hai cousa de vinte e cinco anos publiquei na revista Grial un artigo “Sobre a polémica normativa do galego” que ía moderadamente nesa liña. Non creo que unha liberdade normativa total fose positiva para o idioma, pero si que é factible con certas condicións. Dito o cal, teño a certeza de que cando o colega Xoán Lagares fala da “identificação entre língua e norma, ou mesmo (o que seria ainda mais grave) entre língua e ortografia” está pensando tamén en sectores do reintegracionismo que cometen ese erro. Si, lamentablemente, esa identificación errónea é moi frecuente en Galicia en amplos sectores, e constitúe un serio malentendido que sería preciso esclarecer.

Non creo que unha liberdade normativa total fose positiva para o idioma, pero si que é factible con certas condicións.

7. Quando na Galiza se tem falado das relações do galego com o português ou o português brasileiro, e do possível aproveitamento sociolinguístico deste facto, se têm provocado reações muito agressivas por parte das duas partes com opiniões encontradas. Por que acha que acontece isto? Há alguma possibilidade de encontro?

Eu veño sostendo que nos debates normativos arredor do galego entrecrúzanse argumentos lóxicos (científicos) e posicionamentos sociolóxicos (intereses e actitudes persoais, de grupo, ideolóxicos…). Isto é o que explica a súa particular virulencia, a parte, claro está, de que no debate sobre a lingua van inextricablemente inseridos factores identitarios, sempre cun alto contido emocional. Con todo, coido que nos últimos tempos as discusións tenden a ser menos frecuentes e menos acedas. Será porque todos vemos que, dada a evolución sociolingüística do idioma e do seu contexto socio-político, non temos moito tempo que perder debatendo sobre o sexo dos anxos.

8. Se tivesse a responsabilidade da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que medidas de urgência estabeleceria para reverter o processo de substituição linguística?

Coido que habería que mandar unha mensaxe clara á sociedade de compromiso co futuro do idioma, unha mensaxe que debera involucrar non soamente o goberno senón tamén un amplo elenco de axentes sociais de relevo. En segundo lugar, deberían debuxarse de xeito claro obxectivos a curto, medio e longo prazo, subliñando inequivocamente as prioridades: medios de comunicación, mocidade, novas tecnoloxías, ámbito laboral e profesional. En terceiro lugar, un amplo pacto para un modelo lingüístico para o sistema educativo favorable ao galego. Tamén habería que impulsar as liñas de investigación e formación en sectores clave para a lingua (sociolingüística, planificación lingüística, didáctica da lingua, terminoloxía). Para dar credibilidade a esas políticas, concentrarse en compromisos e avances concretos e significativos e esforzarse en manter unha máxima coherencia entre o que se pensa, o que se di e o que se fai.

O lóxico é que se acabe consolidando unha norma brasileira autónoma (de feito, xa está acontecendo), flexible e dinámica, achegada todo canto for posible á lingua común da maioría dos brasileiros e brasileiras.

9. Como sabe, no Brasil há também um interessante debate sobre a elaboração da norma culta da língua, havendo linguísticas que mesmo defendem a independência do português brasileiro como língua autónoma. Que opinião tem ao respeito?

Sigo con moitísimo interese ese debate, pero, pola mesma razón que sosteño que os problemas do galego debemos resolvelos basicamente os galegos, non quero inmiscuírme nun asunto tan sensible coma este. Dito isto, como sociolingüista entendo que o lóxico é que se acabe consolidando unha norma brasileira autónoma (de feito, xa está acontecendo), flexible e dinámica, achegada todo canto for posible á lingua común da maioría dos brasileiros e brasileiras.

Agora brevemente…

O melhor e o pior do Rio e do Brasil

O mellor a xente, o peor a desiguladade.

Um lugar no Rio de Janeiro

A praia de Ipanema.

Uma palavra do galego e uma do português brasileiro

Agarimo, jeitinho.

Um desejo para o futuro

Longa e próspera vida ao idioma galego, estreitamente abrazado cos seus irmáns de Portugal, o Brasil e África.

E. Bechara: “Com o domínio do português as novas gerações galegas teriam mais uma porta aberta para conseguir um bom emprego”

O currículo do professor Evanildo Bechara é sobradamente conhecido: professor titular e emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), titular da cadeira nº16 da Academia Brasileira de Filologia e da cadeira nº3 da Academia Brasileira das Letras, doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra e membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. É autor de várias das principais gramáticas da língua portuguesa: Moderna Gramática Portuguesa; Gramática Escolar da Língua Portuguesa; Lições de Português pela Análise Sintática. Uma das referências no âmbito da linguística no Brasil.

A seguinte entrevista foi realizada pela atual professora-leitora de galego na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Lucía Sande, no mês de Maio de 2016.


É surpreendente para os galegos e galegas o maioritário desconhecimento da história da língua em países de fala portuguesa. A que se deve essa falta de interesse?

A primeira geração de filólogos portugueses, entre os quais se encontravam: dona Carolina Michaëlis de Vasconcelos, José Leite de Vasconcelos e José Joaquim Nunes, nunca deixava de lado a reminiscência linguística e histórica do galego. Acontece que a geração mais nova (talvez com exceção do professor Herculano de Carvalho), com a entrada do estruturalismo na década de 50, abandonou um pouco os estudos históricos, preocupou-se somente com a sincronia, a diacronia foi esquecida e muito raramente se apresentam fatos da língua galega. E eu escrevi um artigo dizendo que isso era ruim para quem fazia diacronia, quem fazia história da língua, uma vez que o galego estava intimamente ligado à língua portuguesa.

Eu ainda priviligiei a história porque o meu grande mestre foi o professor Said Ali. Ele trabalhava não só com sincronia senão também com diacronia. Escreveu uma gramática histórica da língua portuguesa muito original. Por tudo isso, é que você sente o desinteresse geral.

Nessa tendência que eu conheço existe uma exceção muito grande na Universidade Federal Fluminense: o grupo de galegos ligados à Maleval. Esses têm um circulo muito forte. Escreveram trabalhos importantíssimos e inclusive traduções.

Mas, você esta certíssima, há um desconhecimento total em todos os níveis, também no universitário. Talvez faça um pouco de exceção a literatura galega que é mais conhecida do que a língua. Principalmente a famosíssima escritora Rosalía de Castro. Fora isso, infelizmente, nós estamos erradamente mais divorciados de uma preocupação, de um interesse pelos estudos galegos.

Depois de tantos séculos de separação política e cultural podemos afirmar hoje que o galego e o português são ainda a mesma língua?

Quando você fala comigo eu vejo que é um português antigo, mas eu vejo que a essência portuguesa está presente em você muito mais que se você falasse espanhol, que é tão próximo também! Nossa, mas há uma distância muito grande. Os falantes de português não identificam o galego como a mesma língua, mas isso vem da mesma falta de interesse da própria sociedade.

Eu acho que é uma tarefa ingrata porque pra nós inclusive, galego, a palavra galego significa “português pobre”. O português que veio aqui trabalhar, puxar carroças, esse é que é o galego. Assim como, por exemplo, entre o árabe quando chega aqui de qualquer etnia e pobre, é um turco. Depois, ele melhora de vida e passa a árabe. E depois, se ele consegue enriquecer ele é o libanês.

Há linguistas hoje no Brasil que defendem que o português do Brasil já é uma língua diferente. Que opinião tem o senhor sobre isso?

Sim, a língua brasileira, o PB. O mundo moderno é um mundo de integração, ainda mais a integração com a lusofonia, apesar das desavenças internas que há (gente que concorda com a existência duma lusofonia, outros não), mas por formação e por convicção, eu acho que nós ainda somos uma língua só. Evidentemente com variantes naturais.

O mundo moderno caminha para uma convergência. Os blocos caminham para uma aproximação maior e justamente essa é a aproximação maior dos lusófonos.

E essas variantes deveriam introducir-se na norma culta?

Isso vai depender dum estudo que não está feito. Por enquanto, muita coisa está na fase do achismo (eu acho isso…).

Um amigo meu, o professor Raimundo Barbadinho, já falecido, escreveu um trabalho sobre a língua dos modernistas. Esse trabalho começou para mostrar justamente as diferenças, mas depois de ele levantar os modernistas e estudá-los, chegou à conclusão de que os modernistas estavam muito mais próximos dos portugueses do que de uma possível língua brasileira. E a Raquel de Queirós, que fez o prefácio desse livro, disse que depois de confrontar aqueles fatos de língua que seriam determinantes para mostrar a separação, esses fatos mostraram que brasileiros e portugueses estão muito mais próximos. Ela dizia que depois dos estudos do Barbadinho chegou à conclusão de que os modernistas eram muito mais comportados do que revolucionários da língua.

Hoje há políticos, ratazanas da política que dizem o seguinte: “se você quiser enfraquecer o inimigo, divida-o”. Agora, o mundo moderno caminha para uma convergência. Os blocos caminham para uma aproximação maior e justamente essa é a aproximação maior dos lusófonos. Vai fazer com que em vez de as línguas, por exemplo, o português da África, o do Brasil, o de Portugal, em lugar de se separarem, se aproximem.

No último congresso que houve em Portugal agora, um catedrático duma universidade do norte do país imaginou um cânone literário. Quer dizer, cada país de língua oficial portuguesa escolheria para uma antologia os seus principais representantes e essa antologia serviria de estudo de língua para todos os países de língua portuguesa.

E aí poderíamos entrar os galegos e galegas?

Aí seria a vez de entrarem os galegos. O problema dos galegos é que antes de entrar no grupo, eles têm um problema para resolver entre eles em virtude da distinção que há: uns que querem que o galego se aproxime do espanhol, outros que querem que o galego se aproxime do português e outros que querem que o galego seja independente.

Como é percebida a aproximação da Galiza à comunidade lusófona?

Eles se interessam (os acadêmicos) pela língua, pela literatura e pela cultura mas não entram porque não conhecem, não vivem o problema político. E como uma das características do brasileiro é ser acordado. O brasileiro nessas disputas geralmente não entra.

Considera oportuno ensinar aos brasileiros a normativa oficial atual do galego?

Trata-se de arranjar adeptos, agora nós não estamos na hora de falar às plateias. Como professor, está na hora de reunir a tropa.

Mas eu acho que o melhor caminho seria começar pela literatura, pelo folclore, a literatura popular ou as tradições. Porque esse substrato popular está muito mais ligado do que a língua. Então eu tenho a impressão que a língua deveria ser a última etapa de um trabalho de aproximação desse pessoal. Começar precisamente por essa parte que ficou parada, mas que ficou fora das mudanças tanto do galego quanto do português. Esse foi o grande trabalho de Leite de Vasconcelos. Ele trabalhou muito as tradições populares galego-portuguesas.

É natural que aquela pessoa jovem procure onde se pode situar melhor na vida, conseguir um bom emprego […] Com o domínio do português, essa nova geração teria mais uma porta aberta, mas esse achegamento já não é uma questão de linguística. É política.

Sobre a normalização linguística:

Isso é um trabalho gigantesco porque você conscientizar a todos os falantes de galego da necessidade de uma unificação da norma já é um problema complicado.

Isso tem que ser um trabalho de conscientizar a nova geração. O grande problema é que o mundo inteiro atravessa crises econômicas muito sérias e então é natural que aquela pessoa jovem procure onde se pode situar melhor na vida, conseguir um bom emprego. E isso dificulta a situação do galego. Com o domínio do português, essa nova geração teria mais uma porta aberta, mas esse achegamento já não é uma questão de linguística. É política.

Sobre a construção da normativa:

Considero por isso positivo um achegamento da grafia galega à do português. Mas também acho que essa norma que vocês estão construindo no espaço de 40 anos deve ser o caminho

A ideia de Renascimento de uma língua abafada por vários motivos e quer um espaço maior no universo linguístico.

Acontece que a essência da língua é a sua morfologia e nós estamos nos entendendo porque a morfologia é a mesma. É a que nos aproxima. O problema está no léxico. Você veja bem, se você fosse classificar o romeno pelo léxico, o romeno não seria uma língua românica. Só tem dez por cento de elementos latinos no seu léxico. Agora, se você pegar aqueles sectores lexicais que realmente estão voltados para a essência do povo, você vai ver que aí é que estão as raízes latinas do romeno. Se você fosse classificar o inglês pelo léxico, ele seria uma língua românica, porque tem tanto de latim e grego… Todos os setores, que atuam e que cercam a sociedade, influem no vocabulário. É como, por exemplo, a ortografia. O romano só foi descoberto como língua românica no século XVI porque era escrito em cirílico. Considero por isso positivo um achegamento da grafia galega à do português.

Mas também acho que essa norma que vocês estão construindo no espaço de 40 anos deve ser o caminho. Vocês fariam o mesmo que a Holanda “Deus fez o mundo, mas o holandês fez a Holanda” esse é o trabalho de vocês. Vocês devem olhar como os novos holandeses a língua. A filosofia é essa. É você ir conquistando. Eu acho que vocês devem procurar o seu caminho, como irmãos do português e não como filhos, de igual para igual. E uma situação assim como uma família, uma pessoa se desgarra e depois de muitos anos eles se encontram. E realmente eles são irmãos, mas eles são diferentes, a visão do mundo é diferente e é nesse sentido que o galego tem que constar a sua individualidade.

O ‘Xabarín Club’ e a política linguística que deu resultado

Ghabriel Ibrahim Ermida

Aluno de Introdução à Cultura Galega e Literatura Galega I na UERJ

Ao longo do segundo semestre de 2015 entrei em contato pela primeira vez com o galego, língua falada na Galícia -no noroeste da Península Ibérica- desde o século IX, e também com a própria cultura galega. Embora esse idioma tenha sido de fato aquele que originou inicialmente a língua que nós falamos no Brasil, recebe pouca atenção em nosso país mesmo no meio acadêmico. Isso, porém, tem explicação: após a independência de Portugal do Reino da Galiza, no século XII, período no qual o idioma galego era falado igualmente na Galícia como em Portugal, o Reino galego se tornará parte do reino de Castela e entra assim em um período conturbado politicamente, o que acaba gerando uma série de medidas políticas de imposição do castelhano na Galícia por parte dos Reis Católicos.

Por um longo período o idioma e a cultura do povo galego foram desprestigiados, situação que começa a mudar de modo relevante apenas no século XIX com um movimento intelectual conhecido como Rexurdimento. O início do século XX, porém, não trouxe uma melhora significativa na situação da língua galega: com a Guerra Civil espanhola e depois o Franquismo, tal idioma seria mais uma vez deixado num segundo plano. Contudo, após o fim do período da ditadura na Espanha, começam aos poucos a surgir políticas com o intuito de reerguer algumas identidades marginalizadas durante esse período sombrio, incluindo aí a identidade galega. Pretendo, neste breve artigo, abordar a relevância de um programa da Companhia de Rádio e Televisão da Galícia (CRTVG), canal surgido em 1984, na recuperação desta identidade. O programa em questão é o “Xabarín Club”.

Segundo dados do IGE, houve clara redução dos falantes de galego e aumento dos falantes de castelhano nos últimos 30 anos. Isso tem, é claro, relação com a política linguística de baixa intensidade adotada pelo governo galego desde os anos 80. Mas causa preocupação aqueles que enxergam especialmente o fato de que, segundo o mesmo instituto, quase a metade das crianças de 5 a 14 anos utiliza sempre o castelhano para se comunicar na atualidade(IGE 2013), algo que nunca tinha acontecido na história da Galícia.

Isso decerto ocorre por não se sentirem ligados ao seu idioma de maneira significativa. De acordo com alguns estudos, aqueles que conviveram diariamente com o “Xabarín Club” na TVG, especialmente nos anos 90 e começos dos 2000, era exatamente isso que a esse programa proporcionava. Segundo Marcos Perez Pena, que escreve para o jornal Praza Pública “Xabarín era moito máis que un simple programa de televisión, provocou un impacto xeracional que aínda perdura e converteuse se cadra na mellor ferramenta de normalización lingüística entre unha mocidade maioritariamente castelanfalante.”

E a razão deste sucesso deriva certamente do fato de que a proposta do programa era não a apresentação do galego como algo que precisa de proteção, tampouco a apresentação de situações construídas com o intuito de incutir o idioma nos mais jovens, como cartilhas ou algo do tipo, mas sim inserir o galego em um espaço de lazer que tem capacidade de dialogar diretamente com o contexto do período. Não era visto como uma faixa educacional, não “pregava” o galego, e justamente por isso cumpria com honras o objetivo da TVG, isto é, a “promoção, difusão e impulso da língua galega”: conseguia criar laços afetivos entre os espectadores e a língua, algo fundamental se levarmos em conta a inevitabilidade do contato com o castelhano no local.

Na infância é desenvolvida a autoimagem, o aprendizado de línguas se dá de maneira mais fácil e há a apreensão de padrões básicos de comportamento. Além do mais, tende a ser um período nostálgico, mesmo levando em conta boa parte dos conflitos intra e interpessoais que ocorrem durante o período. Assim, os laços afetivos criados no período tendem a se manter. Isso é muito bem ilustrado por Jon Amill no texto já citado de Marcos Perez Pena. Jon afirma: “Para min a miña infancia e o Xabarín Club son unha mesma cousa. Aínda hoxe, cando escoito sintonía do Xabarín, teño a sensación de que en calquera momento vai vir a miña nai co bocata de nocilla“.

É claro também que a relação familiar é fundamental para o desenvolvimento de laços com a língua galega, mas é também inegável que, a partir do momento em que há um maior entendimento acerca de conceitos como o certo e o errado, e há também o início de uma tentativa de demonstrar sua individualidade na sociedade, essa relação não é o único item capaz de influenciar as crianças. Um personagem virtuoso, mas ao mesmo tempo falho e por vezes inexperiente como Goku, de Dragon Ball, grande sucesso do programa, é capaz de fazer com que as crianças se identifiquem e ao mesmo tempo se inspirem. O fato de verem esse herói falando galego com certeza pesa a favor do idioma, embora a animação não tenha em si grande relação com a cultura da Galícia. Cito novamente o artigo de Marcos Perez Pena para ilustrar a situação: “cando apareceu o Xabarín, de súpeto, vías cantar as cancións do Xabarín no parque e nas escolas, vías os nenos xogando ao Son Goku gritando “Onda vital… XA!”

Não só de desenhos era feito o “Xabarín Club”: era rotineira a apresentação de videoclipes com bandas novas que não só cantavam em galego, mas cantavam para os galegos. As letras de muitas das músicas apresentadas eram repletas de expressões idiomáticas e referências à vida na Galícia, e os estilos musicais eram contemporâneos. Algumas bandas, como “Diplomáticos de Monte Alto”, incorporavam elementos típicos da música galega como a gaita em seu repertório. A música sempre foi elemento importante na socialização e na formação de grupos sociais. O chamado Rock Bravú, estilo de música predominante no Xabarín Club, foi capaz de atingir diferentes grupos com seu estilo irreverente e ao mesmo tempo ligado à terra, e por isso foi muito influente na geração que cresceu com o programa.

Cabe lembrar também que eram apresentados artistas falantes do português de várias partes do mundo, como Kussondulola, grupo angolano de reggae. Creio que a recuperação do orgulho em usar o idioma galego passa pelo conhecimento da cultura relacionada ao português, pois esta é uma língua imensamente relevante no contexto global e com relação intensa com o galego. Assim, concordo com a mestra Nívea Guimarães Doria, em artigo publicado neste mesmo site Quilombo Noroeste, quando afirma quea corrente autonomista, ao isolar o galego de uma língua que lhe é praticamente transparente como o português, acaba por relegá-la a mero dialeto dentro de território espanhol, de maneira a legitimar o sentimento de inferioridade que muitos de seus falantes podem trazer. Por esse motivo, é chamada de “isolacionismo” por seus opositores reintegracionistas. O galego seria uma língua falada por um povo ruralista, ignorante e de um idioma hermético, que pode até ter sua semelhança com outras línguas dos arredores, porém algo que não apenas identifica, como alija seus falantes de um contexto mais internacional.”

Apesar disso, e de parecer claro para mim que uma política que procure isolar o galego do seu espaço internacional pode estar está fadada ao fracasso (pensando o sucesso como um reestabelecimento do galego como idioma da esmagadora maioria dos habitantes da Galícia, como vem se tornando o catalão na Catalunha), não sou particularmente afeito ao reintegracionismo. Se já há aqueles que defendem, no cenário linguístico internacional, uma maior separação entre o português falado em Portugal e aquele praticado no Brasil, me parece exagero afirmar, mesmo com todas as semelhanças, a existência do idioma “portugalego”. Contudo, penso ser fundamental a inserção de elementos lusófonos no cotidiano galego, bem como pensa o doutor Xoán Lagares, visto que seria fundamental para um maior entendimento da língua e da cultura do ponto de vista histórico, além de ser um contrapeso fundamental à castelanização corrente do idioma derivada da política linguística em vigor.

Por fim, gostaria apenas de deixar um fragmento de Xurxo Souto com o qual estou em total consonância, sendo importante atentar a relação intrínseca entre o que é expresso por ele e o que foi feito sobretudo durante a década de 90 pela faixa infantil da TVG:

A presenza do galego en espazos subvencionados onde aparece tratado dun xeito paternalista, como unha lingua que precisa de mimo e coidado, non axuda en nada a aumentar o seu prestixio. Cando, polo contrario, os contidos de maior interese agroman nos medios expresados nesta lingua, o triunfo na audiencia é total e o efecto de normalización inmediato.” (Souto 2008: 201).

Referências:

CID, A. O patrimonio arroutado: O Rock Bravú e a pulsión normalizadora da “tropa da tralla”.

PENA, M. P. A potencia da ‘Xeración Xabarín’. Disponível em http://praza.gal/cultura/3868/a-potencia-da-xeracion-xabarin/. 22/11/2015

LOMBAO, D. O Xabarín Club agora dá a ‘bienvenida’. Disponível em http://praza.gal/movementos-sociais/6566/o-xabarin-club-agora-da-a-bienvenida/ 22/11/2015.

LAGARES, X. XOÁN LAGARES: “SÓ TEMOS A GANHAR COM O CONTATO COM O PORTUGUÊS”. Disponível em: https://quilombonoroeste.wordpress.com/2015/11/18/xoan-lagares-so-temos-a-ganhar-com-o-contato-com-o-portugues/. 22/11/2015

DORIA, N. G. O REINTEGRACIONISMO GALEGO: REFLEXÕES ACERCA DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS DA GALIZA E SUA RELAÇÃO COM O BRASIL: Disponível em:< https://quilombonoroeste.wordpress.com/2015/08/06/o-reintegracionismo-galego-reflexoes-acerca-das-politicas-linguisticas-da-galiza-e-sua-relacao-com-o-brasil/> 22/11/2015

Xoán Lagares: “Só temos a ganhar com o contato com o português”

Xoán Lagares (A Coruña 1971) é professor no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Niterói, onde faz parte do Núcleo de Estudos Galegos. Doutor pela Universidade da Corunha (2000), foi professor-leitor de galego na Universidad de Salamanca (Espanha) e posteriormente professor de Linguística Histórica na Universidade de São Paulo (USP). As suas áreas de pesquisa vão desde a linguística histórica até a sociolinguística. Nos últimos anos tem contribuído também ao debate em torno ao papel do galego além das fronteiras da Galiza.

1. Como um pesquisador galego acaba dando aulas na USP e na UFF? A emigração galega ao Rio e ao Brasil começa já no século XIX, e as organizações de emigrantes do Estado espanhol estão lotadas de pessoas nativas da Galiza. É o Brasil um destino natural para as galegas e galegos?

O único que posso dizer é que a vida dá muitas voltas e que nunca sabemos o que pode acontecer… Vim ao Brasil por motivos pessoais, num momento em que eu era professor-bolsista de galego em Salamanca, com a tese já defendida, e com poucas chances naquele momento de emprego estável do outro lado do oceano. O concurso na Universidade de São Paulo foi o primeiro que aconteceu quando já estava com os meus diplomas revalidados no Brasil, tentei sorte, sem muita esperança, apenas para tomar conhecimento do ambiente acadêmico brasileiro, e acabei passando. Foram dois anos de muito aprendizado lá. Mas eu continuava indo e vindo cada semana entre Rio e São Paulo. Exatamente, quando a minha filha estava para nascer foi aberto o concurso na Universidade Federal Fluminense, e com ele a oportunidade de morar e trabalhar definitivamente no Rio. Estou aqui desde então.

Sem dúvida, o Brasil é sempre uma opção para as galegas e galegos. Não sei como isso era visto pelos primeiros emigrantes no século XIX, mas a língua facilita claramente a integração.

2. Você faz parte do Núcleo de Estudos Galegos e tem participado de iniciativas com outros centros de estudos galegos no Brasil. Qual é o objetivo destes centros para a sociedade brasileira, e que interesse pode ter o trabalho que aqui se faz para as galegas e galegos do país?

Cada centro tem a sua história e sobre os objetivos comuns haveria que perguntar à Secretaria Xeral de Política Linguística. Na realidade, eles surgem por iniciativa pessoal de pesquisadores brasileiros, que em algum momento desejam manter esse vínculo com a Galiza. Não há muito planejamento estratégico do outro lado, e isso é um problema. Eu no NUEG da UFF tento contribuir para manter um espaço permanente de presença da cultura galega na universidade, bem inserido no contexto acadêmico. Penso que essa deva ser a nossa contribuição. Para as galegas e galegos que moram aqui, os centros podem constituir um vínculo importante com o país que deixaram atrás. Os nossos cursos costumam ser frequentados por emigrantes e filhos de emigrantes, e também somos chamados para participar de atividades da comunidade galega em Niterói. E estamos sempre dispostos a colaborar com o que for necessário.

3. Há interesse na comunidade acadêmica brasileira pela cultura, literatura e língua da Galiza? Em que âmbitos se tem contribuído mais à pesquisa nos últimos anos?

A Galiza e o galego ainda são amplamente desconhecidos pela comunidade acadêmica brasileira em muitos sentidos. Temos contra nós o fato de sermos um país pequeno e de fazermos parte de um outro Estado-nação. E no Brasil, como penso que deva acontecer em todos os estados nacionais do “novo mundo”, as reivindicações nacionais dos povos sem estado da Europa não são entendidas facilmente. Por outro lado, não contamos até agora na Galiza com governos que tivessem uma política clara no sentido de promover esse conhecimento no Brasil ou em outros países lusófonos. As iniciativas são mais de tipo pessoal ou correspondem a departamentos universitários e associações culturais ou acadêmicas, com algumas poucas exceções institucionais, como o Consello da Cultura Galega. Mas há, sim, um interesse genuíno, e sem preconceitos, no Brasil por parte de quem conhece a cultura galega.

Não contamos até agora na Galiza com governos que tivessem uma política clara no sentido de promover o conhecimento do galego no Brasil ou em outros países lusófonos.

A pesquisa sobre Galiza no Brasil desenvolveu-se mais, até agora, no âmbito da história da emigração e na literatura, sobretudo a medieval. A fundadora do nosso Núcleo de Estudos Galegos, na UFF, e do Centro de Estudos Galegos da UERJ, por exemplo, Maria do Amparo Tavares Maleval, é uma destacada medievalista brasileira, e muito tem contribuído para isso.

Sobre questões linguísticas a coisa é mais complicada. Uma grande conhecedora e divulgadora do galego no Brasil é Valéria Gil Condé, da USP, hoje coordenadora da Cátedra de Estudos Galegos dessa universidade. Mas a sensação de que lidar com língua na Galiza é como mexer num vespeiro, considerando as nossas liortas normativas, não facilita essa aproximação. De alguma maneira, é de conhecimento comum que quem falar qualquer coisa sobre o galego pode “apanhar” de algum dos lados em permanente disputa. É lógico que as pessoas não queiram “comprar uma briga” que não é propriamente delas. Agora em julho aconteceu a terceira edição de um congresso eminentemente brasileiro de linguística histórica em Santiago de Compostela, que considero uma espécie de divisor de águas nesse sentido, e a consagração simbólica do lugar do galego na historiografia da língua portuguesa.

Quem falar qualquer coisa sobre o galego pode “apanhar” de algum dos lados em permanente disputa. É lógico que as pessoas não queiram “comprar uma briga” [no Brasil] que não é propriamente delas

4. Coordenou no ano 2011, junto com Marcos Bagno, Políticas da norma e conflitos linguísticos, no que publicou também um artigo relacionando norma, poder e identidade. Como valora a construção do galego legítimo desde os anos 80 até hoje? Foi positiva para a normalização do galego na Galiza?

A institucionalização do galego foi complexa, como costumam ser todos esses processos. A construção de um “galego comum” é um processo histórico longo e conflituoso. No momento em que o galego adquire a categoria de oficial na Comunidade Autônoma da Galiza, a fixação normativa se torna uma necessidade. Acho que, independentemente das lutas de poder e dos conflitos de autoridade que estouraram naquele momento, e cujas consequências sofremos até hoje, é urgente pensarmos seriamente sobre o modelo de “planificação de corpus” que se aplicou e como esse modelo de “normalização”, seja qual for a perspectiva normativa adotada, autonomista ou reintegracionista, está condicionado pela língua “normal” que mais conhecemos os galegos, que é, sem dúvida, o espanhol. Coisas aparentemente banais, como a política de dublagem de filmes na televisão, a rigidez e a falta de flexibilidade dos critérios de correção, a obsessão delimitadora, que passou a ver a presença na Galiza das mais diversas formas de português como uma ameaça para a língua dos galegos, pouco contribuiram para criar dinâmicas positivas de reconhecimento e de valorização da língua. É como se fosse construído um espaço muito bem delimitado para o galego brincar de língua grande, mas sem sair do confinamento, numa espécie de parquinho para crianças. Penso que houve também, e ainda há, por parte de todos os agentes (embora só alguns tenham tido, obviamente, responsabilidade institucional nesse processo), uma evidente confusão entre língua e norma, ou pior, entre língua e ortografia. As provas de galego nos concursos públicos, em muitas ocasiões totalmente focadas em questões normativas destinadas a purgar recém inventados “dialetalismos” ou “lusismos”, é o mais claro exemplo dessa obsessão normativa que identificamos, no imaginario, com a “normalidade linguística”.

A oficialização da língua aconteceu em condições bastante adversas, com um governo sustentado por um partido que, no início, era contrário à própria Autonomia política, mas que nela medrou e que acabou fagocitando as suas instituições. A política linguística caracterizou-se nestes anos pela verticalidade, como indica Xaime Subiela, e pela baixa intensidade, como denunciava Anxo Lorenzo até não faz muito tempo, aliadas a um conflito normativo que manteve à margem da oficialidade agentes muito ativos e dinâmicos. Até o acordo de 2003, a norma considerada oficial pelo governo não contava com o apoio de uma grande parte dos professores de língua galega do ensino médio, e isso dá uma ideia de como essa verticalidade não fez bem à “normalização” linguística.

A falta de flexibilidade dos critérios de correção, a obsessão delimitadora, que passou a ver a presença na Galiza das mais diversas formas de português como uma ameaça para a língua dos galegos, pouco contribuiram para criar dinâmicas positivas de reconhecimento e de valorização da língua. É como se fosse construído um espaço muito bem delimitado para o galego brincar de língua grande, mas sem sair do confinamento, numa espécie de parquinho para crianças.

5. Galego como língua autônoma ou como variante na Galiza do portugalego ou galego-português, língua internacional?

Tudo depende do que entendermos por “língua”. Após séculos de desenvolvimento autônomo, em condições históricas adversas, com o espanhol sobreposto durante boa parte desse tempo, não há como negar a “autonomia” da língua que falamos os galegos em relação às outras realidades do grupo portugalego. Cada uma delas também com sua própria história. Considerando que a norma linguística vai muito além da simples ortografia, também é óbvio para mim que existem, de fato, muitas normas sociais diferentes de uso da língua nesse grande e variado grupo linguístico. O mais razoável seria que o padrão não violasse a competência linguística que os falantes possuem em relação a elementos fundamentais da estrutura da língua, esses que ninguém espera até ir à escola para aprender e usar. Por exemplo, as crianças utilizam um sistema pronominal complexo antes de serem alfabetizadas. É absurdo que nesse momento alguém lhes diga que o que elas sabem não serve, que devem esquecê-lo e interiorizar para uso geral um sistema pronominal diferente.

Por outro lado, não existe, nunca existiu e nada indica que vá existir uma língua internacional denominada portugalego ou galego-português. Também não existe uma norma-padrão internacional no âmbito lusófono, mas uma tradição padronizadora (“autoral”, porque não conta com a autoridade de nenhuma instituição) que tenta segurar as pontas da uniformidade normativa. No Brasil é uma tarefa malsucedida e polêmica porque essa tradição se afasta bastante da forma como as pessoas efetivamente falam e escrevem.

Para mim, a questão da “unidade” não passa necessariamente pela norma. É possível ter várias normas-padrão, construidas partindo do respeito ao conhecimento que os falantes possuem sobre a sua própria língua, e manter mesmo assim certa noção de unidade linguística que permita a intercompreensão e o diálogo com falantes de outras variedades. A ideia de unidade, que não deve ser confundida com “uniformidade”, constroi-se pela interação e não por meio da imposição de um único padrão, como um mesmo corset que deva oprimir todos os corpos (uns mais do que outros, como é óbvio, porque não todos os corpos são iguais).

Não existe, nunca existiu e nada indica que vá existir uma língua internacional denominada portugalego ou galego-português. Também não existe uma norma-padrão internacional no âmbito lusófono, mas uma tradição padronizadora.

6. Os discursos de aproveitamento do espaço internacional da língua habitualmente reclamam uma mudança ortográfica para o galego se aproximar à ortografia oficial do português no mundo. Acha que a sociedade galega está preparada para uma mudança deste tipo ou poderia gerar reações negativas e um aumento importante da insegurança linguística nas pessoas que estudaram o galego oficial nos últimos 30 anos? É possível um melhor aproveitamento do galego no âmbito internacional sem uma reforma normativa?

No momento eu defendo um bi(ou tri)-normativismo flexível, por dizê-lo de alguma maneira. Tendo como objetivo a socialização do acesso a diversas formas de português, podem ser feitas coisas sem mexer agora na norma: a introdução do português (qualquer um) no ensino, como disciplina, e a integração da diversidade lusófona no próprio ensino do galego. Penso que o poder público devia tomar medidas, em todas as instâncias, para fazer normal a presença de bens culturais em português na Galiza, no cinema, no teatro, na televisião, nas rádios, etc. O argumento do medo à dissolução ou à perda de identidade do galego por causa do contato com a diversidade portugalega é absurdo, do meu ponto de vista, porque só temos a ganhar com esse contato e porque a ideia de uma língua incontaminada não passa de ser um delírio purista. Por outro lado, já temos isso tudo, e em doses de cavalo, em espanhol, que é claramente uma língua diferente (embora próxima), e aqui estamos, ainda falando (do) galego. A presença do português poderia ser um contrapeso fundamental. O desenvolvimento da lei Valentim Paz Andrade é um passo importante nesse sentido.

O argumento do medo à dissolução ou à perda de identidade do galego por causa do contato com a diversidade portugalega é absurdo porque só temos a ganhar com esse contato e porque a ideia de uma língua incontaminada não passa de ser um delírio purista

7. Nas últimas décadas a perda de falantes do galego não parou. Que acha que se está fazendo mal na política linguística galega? Que propostas faria para que a situação pudesse mudar?

As dinâmicas sociais são complexas e nem todos os fatores são diretamente controláveis pelo poder político. Mas penso que as coisas mudariam muito com um governo que realmente acreditasse nas potencialidades deste país e da sua língua, trocando a baixa intensidade pela alta intensidade da política linguística, e a verticalidade pela horizontalidade, apoiando as iniciativas que surgem na sociedade, sem exclusões. O efeito social do uso normal do galego, e não apenas ritual, por parte dos representantes públicos também seria notável. E, mais concretamente, acho urgente voltar ao processo de desenvolvimento do Plano de Normalização Linguística aprovado pelo Parlamento, com a restauração imediata do Decreto do galego no ensino que foi derrogado pelo governo de Feijóo.

Acho urgente voltar ao processo de desenvolvimento do Plano de Normalização Linguística aprovado pelo Parlamento, com a restauração imediata do Decreto do galego no ensino que foi derrogado pelo governo de Feijóo

8. A Marea Atlántica de Xulio Ferreiro ganhou neste ano as eleições locais na Corunha, a sua cidade natal. Como sabe, é talvez a cidade galega onde a presença pública do galego é mais reduzida, além das já históricas polêmicas sobre o topónimo da cidade ou os topônimos deturpados nos rueiros. Há espaço para uma política linguística diferente no âmbito local? Que medidas aplicaria se tivesse a oportunidade?

Há espaço, sim, para uma política linguística diferente. Lembro perfeitamente que quando foi restaurado o teatro Rosalia de Castro, em tempos de Paco Vázquez, aproveitaram para retirar a placa que fazia referência às Irmandades da Fala. Essa era a tônica da política local em relação à memoria galeguista da cidade. Un concelho pode cumprir um papel importante e necessário elaborando planos locais de normalização linguística, com avaliações periódicas. Mas penso que o simples uso normal do galego pelo Concelho e seus representantes institucionais já é uma intervenção relevante, junto com a recuperação de nomes de ruas e bairros em galego.

Agora brevemente…

O melhor e o pior do Rio e do Brasil: O melhor: a alegria do povo. O pior: a demofobia das elites.

Um lugar no Rio de Janeiro: Difícil. Vão dois: Santa Teresa e a praia de Ipanema.

Uma palavra do galego-português: ‘atrapalhar’ e seus derivados.

Uma autora ou autor galego e uma autora ou autor brasileiro: Rosalia de Castro e Clarice Lispector

Un desejo para o futuro: Justiça social.

Maite Insua: “Co Decreto do Plurilingüismo a competencia en inglés do alumnado pode empeorar considerabelmente”

Maite Insua Cabanela é Graduada em Letras Inglês pela Universidade da Coruña (2009) onde também realizou o seu Mestrado em Ensino de Línguas (2010). Trabalhou como professora de língua inglesa na cidade da Corunha entre os anos 2010 e 2015. Após dar aulas na cidade de Zamora seis meses, na atualidade é professora no Ensino Médio na cidade de Puebla de Sanabria (Zamora).

Experimentar en primeira persoa o feito de que falando galego podemos comunicarnos sen problemas con millóns e millóns de falantes lusófonos do outro lado do Atlántico é unha sensación difícil de explicar. Estaba a miles de quilómetros da miña terra pero, dalgunha maneira, sentíame na casa.

1. O pasado 24 de agosto participaches da actividade O galego na juventude que aconteceu na UERJ. Como foi o acto?

Nunha soa palabra, eu diría que o acto para min foi un privilexio. Ter a oportunidade de falar da situación da lingua galega no ensino a máis de 8.000 quilómetros de distancia e notar que a xente se involucra e que empatiza coa nosa situación lingüística é algo moi especial.

2. Ti achegaches unha perspectiva sobre a situación das linguas no ensino actual da Galicia. Como profesora de inglés no ensino medio, ten contribuído este Decreto á mellora da competencia lingüística en inglés do alumnado?

Non podo predecir que pasará de aquí a uns anos se este Decreto continúa a estar en vigor, pero no presente podo dicir de primeira man que a competencia lingüística en inglés do alumnado, lonxe de mellorar, pode chegar a empeorar considerablemente. A grande maioría dos rapaces e rapazas do ensino medio que se enfrontan a unha educación “trilingüe” en galego, castelán e inglés non alcanzan o nivel suficiente nesta lingua estranxeira como para poder utilizala como lingua vehicular nas aulas. Parte do profesorado, por outro lado, tampouco está preparado para impartir as súas materias en inglés. Este sobreesforzo que se lle está a esixir tanto ao profesorado coma ao alumnado afecta negativamente ao proceso de aprendizaxe, xa que o profesorado está obrigado a impartir as súas materias nunha lingua que nin eles mesmos nin o alumnado dominan o suficiente.

O profesorado está obrigado a impartir as súas materias nunha lingua que nin eles mesmos nin o alumnado dominan o suficiente.

3. Como influiu este Decreto na situación do galego no sistema escolar?

O chamado “Decreto do Plurilingüismo” coloca ao mesmo nivel no eido educativo as dúas linguas cooficiais de Galicia (galego e castelán) e a unha lingua estranxeira como é o inglés, proporcionándolles a cada unha delas a porcentaxe do 33% do horario escolar. Coa introdución do inglés como lingua vehicular no ensino galego, a porcentaxe de materias impartidas en galego pasa dun mínimo do 50% esixido polo anterior Decreto a só unha terceira parte do total, algo que vai repercutir negativamente na competencia lingüística en lingua galega. Segundo a lexislación actual, débese garantir que o alumnado galego desenvolva unha dobre competencia en ambas linguas oficiais. Tendo en conta a situación do galego como lingua minorizada en Galicia, este novo Decreto non garante esa dobre competencia, imprescindible para asegurar a liberdade de elección á hora de empregar o galego no día a día. Como é lóxico, os rapaces e rapazas que se atopan na etapa do ensino secundario non poden empregar unha lingua na súa vida diaria se non se lles dan as ferramentas necesarias para desenvolverse nela con soltura.

Vouno exemplificar cunha anécdota, Hai un tempo, eu traballaba dando aulas nun curso de idiomas privado, onde tiña alumnado de tódalas idades posibles, dende rapaces e rapazas de Educación Primaria ata adultos. Unha das miñas alumnas máis novas estaba en segundo de Primaria (tiña 7 aniños), e sorprendentemente non viña a clases de reforzo de inglés senón de Science, o que anteriormente se chamaba Coñecemento do Medio, unha das materias que pasou de ser impartida en galego a ser en inglés. En cada clase que tiña con esta rapaza era máis evidente que o feito de usar o inglés como lingua vehicular para a materia de Science repercutía negativamente tanto na adquisición de contidos da materia de ciencias como na aprendizaxe do inglés. Nunha ocasión, a alumna díxome que tiña que estudar os músculos para unha proba que tiña ao día seguinte. A materia estaba enfocada en aprender listas interminables de vocabulario en inglés que nin sequera traducían ao galego ou ao castelán, co cal a rapaza sabía escribir calf ao lado dun debuxo dunha perna, pero se lle preguntabas onde estaba o músculo do xemelgo (a tradución de calf), non tiña nin idea. E digo “sabía escribir” e non “sabía dicir”, porque a súa mestra non estaba especializada en inglés senón en ciencias, co cal a pronunciación que lles ensinaba aos alumnos non era a correcta.

Este novo Decreto non garante a dobre competencia, imprescindible para asegurar a liberdade de elección á hora de empregar o galego no día a día.

4. Cal pensas que sería o modelo máis axeitado no ensino para garantir unha boa competencia na lingua propia da Galicia, o galego, e no castelán, inglés e outras linguas estranxeiras?

Un modelo que resulta moi efectivo noutros sistemas educativos como o catalán e o vasco é a inmersión lingüística, que consiste en converter a lingua menos empregada polo alumnado na principal lingua vehicular no ensino, de forma que a maioría de materias se impartan neste idioma. Esta inmersión garante un coñecemento suficiente da lingua minoritaria, pese a que o alumnado empregue outras linguas fóra do contexto escolar. Aplicando este modelo ao ensino de Galicia, se fóra da escola a lingua máis empregada polo alumnado é o castelán, a porcentaxe de materias impartidas en galego debería ser moito maior, permitindo así alcanzar esa dobre competencia da que falei antes nas dúas linguas oficiais do país.

Canto ao inglés e a outras linguas estranxeiras incluídas no currículo escolar, eu apostaría por aumentar o número de horas da materia de lingua estranxeira á semana e baixar a ratio nas aulas de idiomas. Para desenvolver unha competencia comunicativa na lingua estranxeira, é crucial que as aulas desa materia sexan o máis interactivas posible, algo que é inviable en aulas de máis de 25 alumnos coma as que permite a lexislación vixente. Tamén se deberían potenciar estancias no estranxeiro como medida de inmersión lingüística na lingua estranxeira, pero sen que iso implique reducir o número de horas adicadas ás dúas linguas oficiais en Galicia.

5. Na túa intervención fixeches tamén unha reflexión sobre a túa experiencia como neofalante. Por que decides mudar de lingua e comezar a falar galego no teu día a día?

Como expliquei na miña intervención, eu nacín e crecín nun entorno maioritariamente castelanfalante: meus pais e o resto da miña familia falaban comigo en castelán (pese a que entre eles falaron sempre en galego), os meus amigos falaban castelán tamén… Cando era pequena, o meu contacto coa lingua galega reducíase a algunhas aulas na escola, aos debuxos animados e series que vía na Televisión de Galicia, e a escoitar falar galego na casa, aínda que fose en conversacións alleas a min. Como consecuencia, eu asumía que falar castelán na vida diaria era o normal, o que todo o mundo facía.

Na miña adolescencia, comecei a ser consciente da situación da lingua galega e de como o número de galegofalantes se reducía co paso do tempo, pero naquela época esa conciencia lingüística non era o suficientemente forte aínda como para me facer mudar de lingua.

Decidín deixar de ver pasivamente como o galego desaparecía na mocidade e actuar para que iso non ocorra, aínda que sexa humildemente, sumando unha galegofalante máis.

Cando comecei a miña época universitaria, mudeime á cidade da Coruña para continuar os meus estudos alí. Pese a que A Coruña é unha cidade maioritariamente castelanfalante, alí coñecín a moita xente que era plenamente consciente da mala situación que estaba a vivir o galego, e que non só era consciente, senón que tamén facía todo o que estaba na súa man para inverter ese proceso de desgaleguización. Entón decateime de que eu tamén podía formar parte dese movemento, e así foi como decidín mudar de lingua e converterme en galegofalante no meu día a día. Decidín deixar de ver pasivamente como o galego desaparecía na mocidade e actuar para que iso non ocorra, aínda que sexa humildemente, sumando unha galegofalante máis.

6. Os últimos datos de uso mostran como o galego perdeu falantes nas últimas décadas, especialmente nas xeracións máis novas. É importante o papel dos neofalantes para o futuro da lingua?

Claro que é importante. Cada vez que unha persoa, aínda que só sexa unha, se converte en neofalante e vive a súa vida en galego, significa estar un paso máis preto da normalización lingüística que tanta falta lle fai á nosa lingua. Dende a miña experiencia persoal, cando eu comecei a falar en galego no día a día, algunha xente do meu entorno comezou a dirixirse a min en galego tamén; igual só o falan cando están comigo, pero independentemente diso, esa xente fala en galego en situacións nas que antes non o facía, e iso sempre é positivo.

7. Estiveches no Rio de Janeiro algo máis de 10 días. Para unha galega, como é o contacto co portugués brasileiro?

O portugués brasileiro foi unha revelación para min, xa que a pesar da distancia xeográfica que separa a Galicia do Brasil, resultoume bastante máis sinxelo de entender que a variante lingüística dos nosos veciños portugueses. Ademais, experimentar en primeira persoa o feito de que falando galego podemos comunicarnos sen problemas con millóns e millóns de falantes lusófonos do outro lado do Atlántico é unha sensación difícil de explicar. Estaba a miles de quilómetros da miña terra pero, dalgunha maneira, sentíame na casa.

8. Voltarás ao Rio de Janeiro?

Se a vida mo permite, por suposto! Unha ducia de días non son suficientes para poder desfrutar de todo o que o Rio de Janeiro ten para ofrecer. E xa por non falar do Brasil enteiro!

Agora brevemente…

O mellor e o peor do Rio e do Brasil

O mellor, a súa xente: ese carácter alegre e acolledor que fai que baixes á rúa a primeira hora da mañá cun sorriso na cara.

O peor, a desigualdade social. Un dos momentos máis abrumadores para min durante a miña estancia no Rio de Janeiro foi cando saín de visitar o estadio de Maracanã, cheo de novas instalacións a todo luxo, e atoparme de fronte cunha favela que remataba máis alá do que me alcanzaba a vista.

Un lugar no Rio de Janeiro

O Pão de Açúcar, o Cristo do Corcovado, o morro de Dois Irmãos… Calquera lugar que che permita admirar a cidade dende as alturas. A orografía e a paisaxe da cidade do Rio de Janeiro son sobrecolledoras, únicas no mundo. Estaría horas e horas mirando para ela.

Unha palabra do galego e unha do portugués brasileiro

Difícil escolla. Aínda que pode soar como un tópico, quedaríame coa palabra galega morriña e coa palabra portuguesa, e tamén galega, saudade. Aínda que se tenten traducir a outras linguas, estas dúas palabras son as únicas que poden expresar ese sentimento que nos inunda cando pensamos nunha persoa ou nun lugar amado que está lonxe de nós.

Un desexo para o futuro

Que se siga loitando para que a lingua galega siga viva, mantendo así viva a nosa cultura e permitíndonos seguir comunicándonos con millóns de persoas en todo o mundo.

O reintegracionismo galego : Reflexões acerca das políticas linguísticas da Galiza e sua relação com o Brasil

Nívea Guimarães Doria

Mestra em Letras e estudante de Língua Galega na UERJ 

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho não objetiva esgotar academicamente a questão do reintegracionismo galego à cultura lusófona, tampouco a posicionar-se a favor ou contra tal política linguística. Objetiva, sim, refletir sobre essa questão sob um ponto de vista brasileiro, tanto contemplando argumentos a favor quanto contra, entendendo que o Brasil faz parte dessa comunidade linguística, à qual vários setores da sociedade galega pretende reintegrar-se, sendo o representante dentre os países lusófonos com o maior número de falantes nativos e tendo em consideração que é um fato desconhecido do falante médio do português a existência (ou sobrevivência) de um idioma quem muitas vezes é ensinado nas escolas como uma forma arcaica de sua língua de uso cotidiano.

Com uma metodologia de pesquisa documental via internet, na qual foi pesquisado o termo “língua galega”, ao encontrar vários textos de teor reintegracionista, assim foi determinada a temática. A escolha de uma reflexão sobre as políticas linguísticas galegas, em especial o reintegracionismo, justifica-se tanto pelo contato com a língua e cultura da Galiza há mais de dez anos, como também, uma vez já sendo profissional de Letras, a percepção da relevância da discussão acerca da introdução de mais um membro dentro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e suas possíveis conseqüências sociopolíticas, culturais e lingüísticas, inclusive para a realidade brasileira.

2 BREVE PANORAMA HISTÓRICO

A Galiza é uma parte da Espanha que, cerca de 6 séculos atrás, constituía um reino independente e cuja língua gozava do prestígio de ser uma língua de cultura e literatura. A poesia lírica medieval ibérica (e europeia de maneira geral) têm seus principais representantes nas cantigas galego-portuguesas. Porém, após a independência do Condado Portucalense, resultando no Reino de Portugal, e uma seqüência de malfadadas alianças políticas dentre reinos da Península Ibérica, com a ascensão dos chamados Reis Católicos (Isabel de Castela e Fernando de Aragão), a Galiza viu-se solapada pelo poderio político e econômico de Castela. Outrora um reino independente agora se via como uma região subordinada ao novo Reino da Espanha. No século XIX, após séculos de domínio político e cultural castelhano, era vista como uma região de um povo pobre e ignorante, cuja língua própria não possuía gramática nem literatura própria, restringindo-se à tradição oral.

O movimento conhecido como Rexurdimento Galego nos fins do século XIX foi responsável por um renascimento tanto da literatura galega quanto pelo surgimento de diferentes correntes ideológicas objetivando a retomada do prestígio cultural galego. Ora, não é de se espantar que, após tantos séculos de opressão e desprestígio, o povo e sua intelectualidade reagissem com um sentimento nacionalista, ainda mais se lembrarmos que o mesmo “fenômeno” vinha ocorrendo por toda a Europa – e até mesmo nas colônias europeias ultramarinas – desde a Revolução Francesa e seus ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Dentre esses movimentos está o celtismo, que busca um passado mitológico para o povo galego vinculado à cultura celta pré-romana. O primeiro livro em galego em muitos séculos, Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, é um representante de uma retomada da cultura galega, tendo como modelo os cantares populares e orais ainda ouvidos nos campos.

Contudo, na década de 1930, após a guerra civil espanhola, ascendeu ao poder o General Francisco Franco, que governou ditatorialmente a Espanha nas quatro décadas seguintes. Durante a ditadura franquista, o galego (assim como o catalão e o euskera, idiomas da Catalónia e do Pais Basco) foi proibido de ser ensinado nas escolas e utilizado em repartições públicas, sendo relegado apenas ao uso familiar. A ditadura franquista encontrou seu fim com a morte do general em 1975 e a Espanha passou a ser uma democracia parlamentar, ainda que sua família real ainda seja conhecida e figure em revistas de celebridades. Com o fim da ditadura, Catalúnia, o País Basco e a Galiza retomaram o direito de ter suas línguas reconhecidas como línguas co-oficiais, circunscritas a seus territórios históricos. Com a autonomia reconquistada, tornou-se mister desenvolver as políticas linguísticas necessárias para que o galego reassumisse sua posição de prestígio.

Contudo, ainda hoje, há muita polêmica entre diferentes correntes sobre essa política linguística. O presente trabalho, como dito anteriormente, discute-as, sem a preocupação de posicionar-se a favor ou contra uma ou outra, porém com intuito de refletir sobre elas.

3 AUTONOMISMO/ISOLACIONISMO X REINTEGRACIONISMO/LUSISMO

O que acabou por ser conhecido como língua portuguesa, em sua origem, era apenas uma língua falada desde o norte da Galiza até o Douro. Com a independência de Portugal do Reino da Galiza, devido a motivos políticos, o galaico-português dividiu-se e a língua falada no novo Estado passou a ser chamada de língua portuguesa, enquanto que a falada ao Norte continuou com o nome de língua galega.

Ao retomar o direito de falar sua própria língua, garantido pela Constituição Espanhola, foi dado ao governo autônomo da Galiza – conhecido por Xunta de Galicia– a responsabilidade de fazer com que a língua local passasse de seu até então estado de dialeto ao estado de co-oficialidade. Duas grandes correntes se destacam: a autonomista, que tem respaldo no governo, e a reintegracionista. A autonomista, defendida pela Real Academia Galega (RAG) e pelo Instituto da Língua Galega (ILG), prega o galego como uma língua própria, que possui raízes comuns tanto com o português quanto com o espanhol, ao passo que a reintegracionista postula que galego e português seriam variantes de uma mesma língua.

3.1 Autonomismo

Tem como principais representantes a Real Academia Galega e o Instituto da Língua Galega, responsáveis pela normatização da língua galega padrão nos anos 80. Ambas as instituições estão ligadas ao governo pelas ajudas institucionais e até por algum dos membros da RAG ser membro do governo galego daqueles anos, como Xosé Filgueira Valverde.

A grafia adotada para o galego oficial é notoriamente influenciada pela grafia do castelhano, não se relacionando diretamente com a grafia histórica documentada desde a Era Medieval. Assim sendo, letras tipicamente espanholas como o ñ e o ll são usadas em detrimento dos dígrafos portugueses nh e lh. O próprio léxico aceitou fortes influências castelhanas e passou por neologismos que não tinham em conta formas mais antigas da própria língua, e ainda vivas no português de Portugal e do português do Brasil.

Essa política linguística também é conhecida, em um tom pejorativo dado por seus oposicionistas, como “isolacionismo”. Ao destacar o galego como uma língua circunscrita em seu próprio território, não admite o caráter internacional que ela teria se fosse reconhecida não apenas como tendo origem comum com o português, mas como as duas ainda sendo variantes da mesma língua.

3.2 Reintegracionismo

Defendendo que as línguas galega e portuguesa são uma, essa corrente defende o emprego da ortografia do português padrão, vigente em todos os territórios lusófonos (Portugal, Brasil, países africanos lusofalantes) desde o ano de 2008, através de acordo ortográfico assinado por representantes desses países e do qual a Galiza foi um membro consultivo. Dessa forma, características típicas da língua galega como o emprego de x no lugar de g e j ou a diferenciação entre s e “c/z” seriam consideradas apenas formas particulares de emissão de arquifonemas da língua.

Também reivindica que a Galiza integre a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, sendo, dessa forma, parte de uma comunidade linguística de alcance internacional e compartilhando o idioma com uma das potências econômicas emergentes do século XXI, o Brasil. Essa intenção causa reação por parte de seus opositores, por enxergarem nessa aproximação com outros países, de prestígio na política econômica mundial, um ensaio de um movimento separatista galego. Com essa visão, chamam pejorativamente os reintegracionistas de “lusistas”. Vê-se refletido isso nas tentativas de veicular via TV o acesso a canais de origem lusitana, assim como outros meios de comunicação de massa que abririam portas para que mais falantes de galego pudessem perceber sua língua como a mesma do país vizinho.

4 REFLEXÕES ACERCA DE AMBAS AS VERTENTES

Não há dúvida de que a corrente autonomista, ao isolar o galego de uma língua que lhe é praticamente transparente como o português, acaba por relegá-la a mero dialeto dentro de território espanhol, de maneira a legitimar o sentimento de inferioridade que muitos de seus falantes podem trazer. Por esse motivo, é chamada de “isolacionismo” por seus opositores reintegracionistas. O galego seria uma língua falada por um povo ruralista, ignorante e de um idioma hermético, que pode até ter sua semelhança com outras línguas dos arredores, porém algo que não apenas identifica, como alija seus falantes de um contexto mais internacional.

De tal maneira que o espanhol, uma das línguas de origem europeia com maior número de falantes nativos no mundo e oficial do Estado Espanhol, acabe por se tornar uma melhor opção para que essas pessoas se relacionem pelo mundo. Os Estados Nacionais têm como uma de suas características principais a centralização, a unificação de seu poder e uma maneira de fazê-lo é através de uma língua comum a todos os seus habitantes, muitas vezes havendo apagamento de outras línguas concomitantes e, por isso, por tantos anos o galego foi relegado a um papel secundário dentro de seu próprio território.

A língua portuguesa/galega é intercontinental e de prestígio internacional. Como apontado anteriormente, além de ser uma língua com mais de 240 milhões de falantes nativos por todo mundo, tem a mesma origem e ainda guarda transparência com a língua da Galiza. Aproveitando esta intercomprensão, ao tratar com Portugal, Brasil e países africanos lusófonos, os setores econômicos e políticos galegos não precisariam utilizar-se de intérpretes e tradutores, tendo como código comunicativo escolhido para as transações o idioma galego/português.

Um dos argumentos mais persuasivos da vertente reintegracionista é que, ao assumir o galego como a mesma língua conhecida por portuguesa, o idioma falado em seu território assume um caráter de internacionalidade e prestígio, uma vez que o português é falado pela quinta economia mundial e uma das maiores potências políticas e econômicas emergentes do mundo, no caso, o Brasil. Sendo o português a oitava língua mais falada pela rede mundial de computadores e a terceira em termos de língua europeia em número de falantes. Sob essa perspectiva, empoderar-se-ia e prestigiaria um povo que, por séculos, foi visto e muitas vezes sentiu-se como inferiorizado e falante de uma língua de pouco alcance.

Sob essa perspectiva, empoderar-se-ia e prestigiaria um povo que, por séculos, foi visto e muitas vezes sentiu-se como inferiorizado e falante de uma língua de pouco alcance.

Ao poder tratar diretamente com nações com grande prestígio político e econômico através de uma língua comum, esse território veria sua autonomia controlada expandir-se. O governo espanhol, partidário da vertente autonomista, não vê isso com bons olhos, temendo um movimento separatista, que teria respaldo em uma possível aliança com outros países. Atualmente, o reintegracionismo parece se fazer mais forte, pois uma lei que garante o ensino da língua portuguesa em escolas galegas foi recentemente aprovada (A Lei Paz Andrade), ainda que a maior parte dos políticos com poder de decisão seja do Partido Popular, que tradicionalmente se mantém alinhado ao Estado Espanhol.

Contudo, não se pode deixar de pensar em outra questão: e dentro dessa comunidade linguística de 240 milhões (frente aos 3 milhões residentes na Galiza), a variante galega como seria vista? A maior parte desses milhões de pessoas são brasileiras, cuja taxa de escolaridade média não é tão alta.

Tendo em vista que o povo brasileiro, o maior contingente de falantes da língua galega/portuguesa em todo mundo, pouco conhece os outros países que já são considerados lusófonos além de Portugal e não sente sua língua como prestigiada em todo mundo –ainda que a variante brasileira seja uma das línguas mais procuradas no mundo atualmente a fins de estudo– como receberia os galegos? Se na fala a fonética são o cartão de visita da língua e na escrita sua ortografia, o galego parecer ter sons tão diferentes e uma ortografia oficial também tão distinta, o brasileiro enxergaria o galego como um povo que divide consigo a mesma língua? Mesmo em uma transação oficial, órgãos brasileiros não lançariam mão de um intérprete –não mais de espanhol, mas de galego– durante as negociações, por mais que a Galiza venha a se integrar de fato à Comunidade de Países de Língua Portuguesa?

Estando em contato com a língua e a cultura galega há mais de dez anos e tendo presenciado vários “primeiros encontros” entre brasileiros e essa língua, pude observar que dificilmente um brasileiro que nunca tenha tido contato prévio com o galego –seja escrito, seja oral– consegue identificar essa língua como igual. Apesar de a variante portuguesa da língua diferir foneticamente muito mais da nossa, desde crianças temos algum tipo de contato com comerciantes, atores em novelas ou mesmo imitações em piadas do falar de origem lusitana. Por identificarmos elementos fonéticos parecidos entre o falar da antiga metrópole e aquele dos países africanos, suas também antigas colônias, conseguimos por analogia identificar o português africano como mesma língua.

No entanto, o galego soa aos ouvidos brasileiros leigos em matéria linguística, muitas vezes, como um espanhol (ou até mesmo um portunhol para ouvidos um pouco mais atentos) falado de maneira estranha. Fora de um contexto acadêmico, dificilmente um falante médio do português brasileiro identificaria a fala de um galego como sendo feita na sua língua materna. Um carioca entende um paulista, um pernambucano, um gaúcho, ainda que não identifique umas palavras. Contudo, assim como os lusitanos, temos contatos com esses falares diversos, nem que seja pela TV. O que não ocorre com a variante galega.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como dito de início, este trabalho não se pretendeu fazer uma discussão ou apresentação de dados exaustiva sobre as políticas linguísticas vigentes e antagônicas na Galiza sobre o próprio idioma: o autonomismo e o reintegracionismo. Nosso objetivo era o de apresentá-las e procurar refletir sobre elas.

Ao passo que o autonomismo mostra-se como uma política conservadora, e que quiçá, a médio ou longo prazo poida levar ao apagamento a língua galega– o reintegracionismo prega que galego e português, uma vez mais, sejam vistos como duas variantes de uma mesma língua, essa agora com outras variantes espalhadas por todo o mundo. Essa proposta, embora bastante difundida e coerente, suscita também questionamentos.

Se, por um lado, isso traria uma maior autonomia e independência para a Galiza e prestígio e internacionalidade para a língua falada em seu território, seriam os galego falantes aceitos com facilidade por essa comunidade linguística à qual procuram se reintegrar? Apesar da fama de hospitaleiros, em relação ao próprio idioma, os brasileiros têm uma postura de menosprezá-lo e um tanto preconceituosa acerca de falares diferentes do seu. Como detentor do maior número de pessoas lusófonas, isso não poderia acarretar numa visão inferiorizada dos galegos dentro da CPLP? Do ponto de vista da Galiza, embora vários setores da sociedade já procurem se integrar à ortografia oficial do português, não seria uma política de médio a longo prazo mudar a maneira como as pessoas escrevem seu idioma pátrio ou mesmo realfabetizar aqueles que não tiveram acesso ao processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa?

São várias as questões possíveis, como as apresentadas e outras que já são e estão a serem feitas, mas que apenas poderão ser respondidas com a tentativa de levar adiante o proposto pelos reintegracionistas e com planos de ação para que isso seja feito. Deve-se pensar, também, se é tão necessário que a ortografia mude muito para o padrão português ou se não seria melhor a incorporação das idiossincrasias galegas à grafia da língua padrão da Galiza. Particularmente, posiciono-me contra o Acordo Ortográfico da CPLP, pois mesmo com as ortografias de outrora, os países lusófonos ainda se reconheciam como compartilhadores da mesma língua, apesar das especificidades de cada região. Tal acordo apenas mascara as diferenças e não reflete a realidade linguística de cada comunidade de fala da língua galega/portuguesa.

REFERÊNCIAS

ÁLVAREZ CÁCCAMO, C. Contra a normalización: Reconhecimento cultural e redistribuição económica sob a dominação lingüística. Agália Publicaçom Internacional da Associaçom Galega da Língua. Números 73-74. Ourense, Galiza, 2003. Disponível em: http://kit.consellodacultura.gal/web/uploads/adxuntos/arquivo/52528987e18f6-biblioavanzada5.pdf Acesso em 20 jun 2015.

LÓPEZ-IGLESIAS SAMARTIN, R. Língua somos: A construção da ideia de língua e da identidade coletiva na Galiza (pré-)constitucional. Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios. Universidade da Corunha, 2012, p. 27-35. Disponível em: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/13253/1/CC-128_art_3.pdf. Acesso em 22 jun 2015.

MALVAR FERNÁNDEZ, Paulo. Autonomismo vs Reintegracionismo Um conflito normativo visto desde a Analise Critica do Discurso Especializado. Agália Publicaçom Internacional da Associaçom Galega da Língua. Números 91/92. Ourense, Galiza, 2007. Disponível em: http://paulomalvar.net/autonomismo-vs-reintegracio.pdf e http://www.agalia.net/images/recursos/91-92.pdf . Acesso em 21 jun 2015.

PORTAL GALEGO DA LINGUA. Miguel Rodríguez Fernández: “É fundamental introduzir o português como língua de estudo no ensino, já agora, desde crianças”. Galiza, 09 mai 2014. Disponível em: http://pgl.gal/miguel-rodriguez-fernandez-e-fundamental-introduzir-o-portugues-como-lingua-de-estudo-no-ensino-ja-agora-desde-criancas/ Acesso em 02/06/2015.

SANTANA, C de M. A dicotomia das perspectivas autonomistas e reintegracionistas do galego e suas projeções internacionais. 2014. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais)- Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2014. Disponível em: http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/jspui/bitstream/123456789/4449/1/PDF_-_Clayton_de_Medeiros_Santana.pdf . Acesso em 22 jun 2015.

Jornadas das Letras Galegas ’15 na UERJ

Nos próximos dias 18, 19 e 20 de Maio terão lugar na UERJ as Jornadas das Letras Galegas ’15,  organizadas pelo Programa de Estudos Galegos (PROEG),  neste ano em homenagem ao historiador e escritor galego Xosé Filgueira Valverde.

O lugar de realização das jornadas será o Miniauditório da Pós-Graduação em Letras, situado no Instituto de Letras, andar 11,  a uns poucos metros da Sala do PROEG.

As inscrições são gratuitas e se podem realizar na sala 11.131 F do Instituto de Letras (Sala do PROEG), em horário de 12:00 a 16:00 horas, ou online, colocando o seu nome e sobrenome como comentário neste artigo do blog.

Nestas jornadas contaremos com professores/as e investigadores/as da UERJ, e também de outras universidades como a Universidade Federal Fluminense (UFF); a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); a Universidade Federal da Bahia (UFBA); a Universidade Federal do Ceará (UFC) ou de outras instituições como o Instituto Cervantes.

O programa das Jornadas é o seguinte:

Segunda-feira dia 18

09:30h. Sessão de Abertura
• Cláudia Amorim (Coordenadora do PROEG)
• Maria Alice Antunes (Diretora do ILE)
• Roberto Acízelo de Sousa (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras)

10:00h. Aproximação à vida e obra de Xosé Filgueira Valverde
• Denis Vicente Rodriguez (Leitor de galego na UERJ)

10:30h. Breve panorama da história da imigração galega no franquismo
Érica Sarmiento (UERJ)

11:00h. Idade Média: História. Religião. Literatura
• Maria do Amparo Tavares Maleval (UERJ): “Poesia e teatro no contexto da Peregrinação medieval a Santiago de Compostela”
• Andreia C. Lopes Frazão da Silva (UFRJ): “Reflexões sobre a vida de São Geraldo”
• Leila Rodrigues da Silva (UFRJ): “A Vita Sancti Frutuosi e os embates contra o diabo”

Moderadora: Cláudia Amorim (UERJ)

12:30h – Intervalo

14:00. A geração do Seminário de Estudos Galegos
• Belén Posada (Instituto Cervantes e Casa de España)

15:00h. A Galícia na literatura
• Roberto Pontes (UFC): Leitura de Breve guitarra galega pelo autor
• Elizabeth Dias (UFC): “De rebeldia e de ternura em Breve guitarra galega

Moderador: Henrique Samyn (UERJ)

16:00h. Novos pesquisadores do PROEG
• Fernanda Gappo Lacombe: “A representação feminina nos contos populares galegos e brasileiros”
• Thayane Gaspar Jorge: “A poesia do olhar medieval”
• Gabriel Kaizer: “Percepções sobre a dublagem galega nas mídias sociais”

Moderadora: Cláudia Amorim (UERJ)

Terça-feira dia 19

10:30h. A Idade Média em perspectiva
• Lina Arão (UFRJ): “Novos olhares sobre a lírica trovadoresca em poemas de Helena Villar Janeiro”
• Giovanna Giffoni (UFRJ/UERJ): “Que agora non: ais, ardis e Alba em acalanto”
• Nina Barbieri Pacheco (UERJ): “História Troiana: aspectos de uma novela do ciclo clássico”
• Angélica M. Santana Batista (UERJ): “Releituras da Idade Média na
contemporaneidade: uma análise de Morte de Rei, de Darío Xoán Cabana”
• Luiz Paulo Labrego de Matos (UERJ): “A homossexualidade escarnecida: a sodomia nas cantigas medievais galego-portuguesas”.

12:30h – Intervalo

14:00h. Exibição do documentário galegoportuguês
“Entre Línguas”

14:30h. Debate

Quarta-feira dia 20

10:30h. “Algumas achegas sobre o vocabulário metalinguístico nas cantigas trovadorescas medievais”.
•  Flávio Barbosa (UERJ)

11:00h. Debate. Sociolinguística e política linguística na Galícia e no Brasil
• Xoán Carlos Lagares (UFF)
• Dante Luchessi (UFBA)

Moderador: Denis Vicente Rodriguez

12:30h – Intervalo

14:00h. Novos pesquisadores de língua, literatura e cultura galega
• Asafe Lisboa (UERJ)
• Igraínne Marques (UERJ)
• Míriam Duarte (UERJ)

Moderador: Denis Vicente Rodriguez

15:00. O feminino na literatura galega
• Fernanda Gabeiro (UFRRJ): “A construção da mãe em Teresa Moure: um projeto de matria?”
• Henrique Marques Samyn (UERJ): “Para uma crítica feminista da cantiga trovadoresca de Eduardo Pondal”

Moderadora: Cláudia Amorim (UERJ)

16:00h. Apresentação de livros e de música  (gaita de fole galega).
• Baltasar Pena Abal (Instituto Cervantes)

Imprimir

foder jpg

Esperamos a sua assistência e participação!

Malores Villanueva: “Hai que apostar pola pedagoxía e polos discursos que non exclúan”

Malores Villanueva (A Xesteira 1982)  estivo o pasado 30 de marzo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde deu unha palestra en torno á represión lingüística e cultural na Galicia do franquismo. Ela é doutoranda pola Universidade de Santiago de Compostela, realizando a súa investigación sobre os primeiros anos da Editorial Galaxia (1950-1963). Ademais, foi profesora visitante da Universitat de Barcelona (2011-2014), Secretaria dos Cursos de galego para estranxeiros da Real Academia Galega e da Universidade de Santiago (2006-2011) e o seu número de publicacións, en forma de libros e artigos, e a súa participación en Congresos científicos, pódense contar por decenas. É tamén membro da Cerna de Prolingua.

1. Malores Villanueva, o pasado 31 de marzo impartiches unha palestra na UERJ baixo o tìtulo A Galícia na ditadura franquista: repressão e resistência cultural. Uma aproximação histórica, linguística e literária, como foi a recepción do alumnado brasileiro?

Estou moi agradecida pola boa acollida do alumnado da UERJ que encheu a sala e mostrou atención e interese polo tema, o que deu lugar a preguntas finais moi oportunas. O diálogo sempre é enriquecedor e neste caso así resoltou.

2. Deches esta palestra completamente en lingua galega. Como é falar en galego con normalidade a máis de 8000 km de Galicia?

É un gusto, sen dúbida. Non era unha experiencia nova, pero si facelo a tanta distancia. As barreiras moitas veces están nos prexuízos, cando non se teñen a comunicación entre galego e portugués é fluída.

“As barreiras moitas veces están nos prexuízos, cando non se teñen a comunicación entre galego e portugués é fluída”

3. Estas rematando actualmente a túa tese de doutoramento sobre os primeiros anos da Editorial Galaxia. Se lle tiveses que explicar a alguén que non coñeza o papel da editorial nestes anos, que achega destacarías do Grupo Galaxia para o país?

En realidade son moitas. Cando se crea a Editorial Galaxia, en 1950, serve para aglutinar voces que quedaran silenciadas pola ditadura e tamén para unir novos valores e conectalos co pasado da lingua e da cultura galegas. Polo tanto serve de punto de encontro e de ponte interxeracional, así nos primeiro anos en Galaxia publicaron Cabanillas, Cunqueiro ou Ánxel Fole á beira de Méndez Ferrín ou Xohana Torres. Galaxia marcou un segundo renacemento nun momento no que a lingua estaba marxinada e fóra do sistema educativo e dos circuítos de visibilización. Galaxia intenta prestixiala a través da cultura, da publicación de libros, de revistas, de manuais… Un labor non sempre exento de multas, censura e outros atrancos. Galaxia estaba a facer política a través dun ambicioso proxecto que ía máis alá da publicación de libros, pois tamén manobraban para conseguir a rexeneración da RAG, para introducir o galego no ensino obrigatorio ou na universidade. A rede de subscritores e accionistas permitiron un crecemento rápido e o seu asentamento ata o día de hoxe.

4. Nos anos 50/60 a literatura galega renace aos poucos após os difíciles anos de posguerra, co impulso tamén da Editorial Galaxia, e con moitos camiños por percorrer. Hoxe temos unha literatura consolidada. Cales son hoxe os retos de futuro da nosa literatura?

Hoxe temos unha literatura consolidada e que debe posicionarse sen complexos fronte a calquera outra. Ó meu ver temos unha poesía de máximo nivel e unha narrativa que loita por gañar visibilidade. Os retos teñen que ser moitos, quizais o primeiro unha boa dose de ambición e de autocrítica para avanzar. Hai que buscar estratexias efectivas para romper teitos e gañar espazos. Non son das que cre en encher ocos, pero si boto en falta certos discursos, certas obras que seguro que están, pero que non teñen fácil saída porque quedan asolagadas pola onda do momento que ditamina o que está de moda, o que vende ou o que é impuro e non ten lugar no sistema. Eu penso que sempre hai que apostar pola boa literatura e canto máis amplo sexa o abano mellor.

“Hai que buscar estratexias efectivas para romper teitos e gañar espazos. Non son das que cre en encher ocos, pero si boto en falta certos discursos, certas obras que seguro que están”

5. Publicaches tamén no ano 2010 A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo. En que foron especialmente prexudiciais os anos do franquismo para a perda da transmisión lingüística do galego?

En todo, sen dúbida. Unha ditadura sempre é prexudicial e para as minorías especialmente. O galego naquel momento era a lingua da maioría da poboación, pero o ditadura establece como única lingua nacional o castelán, única no ensino, na administración, na igrexa, en calquera ámbito de visibilidade. Iso dende logo crea unha imaxe social do galego, de lingua que non permite o ascenso social, a adaptación escolar, etc. Todos eses prexuízos vanse asentando na sociedade e a primeira xeración capacitada para mudar de lingua, porque estaba escolarizada en castelán, comeza a romper a cadea de transmisión. Iso acontece ó final da ditadura e esa fenda non fixo máis que crecer. É moi difícil reverter esas ideoloxías e eses prexuízos.

6. Mudaron moito os discursos para a promoción do galego desde o galeguismo dos anos 60 e 70 até hoxe? Tendo en conta a situación actual do idioma, en que cres que aínda deberían mudar?

Si que mudaron, porque a situación tamén o fixo, aínda que segue a haber grupos que manteñen as reivindicacións durante estas décadas. Eu creo que o discurso debe ser integrador, tendo en conta a situación da lingua neste momento. Ao meu ver hai que apostar pola pedagoxía e polos discursos que non exclúan, senón que sumen. É complicado facer isto cunha situación adversa e cun goberno que toma medidas antinormalizadoras e desprotectoras, como a eliminación en xuño do 2009 da proba de galego para acceder á administración, a aprobación en 2010 do Decreto para o Plurilingüismo ou a prohibición das liñas de galego en educación infantil no curso 2010-2011. Estas medidas, sen dúbida, non axudan ó prestixio da lingua, e ademais leváronse a cabo apoiadas no discurso negacionista, que difunde a mentira da imposición do galego. Sen dúbida é máis difícil facelo nestas condicións, pero eu apostaría por un discurso integrador e construtivo.

“Hai que apostar pola pedagoxía e polos discursos que non exclúan, senón que sumen”

7. Entre as persoas que asistiron á túa palestra na UERJ había varios/as estudantes dos cursos de verán de lingua galega que se imparten en Galicia cada verán e da que fuches secretaria durante seis anos. Ademais fuches lectora de galego na Universitat de Barcelona. Por que é importante que persoas doutros países estuden a nosa lingua?

Foi moi emocionante o reencontro con persoas que anos atrás estiveron nos Cursos de verán de lingua e cultura galegas para estranxeiros, só podo sentir agradecemento pola súa presenza. Ser secretaria deses cursos durante seis anos quizais foi a experiencia profesional máis gratificante de todas, pois estar en contacto con esa forza que vén de lonxe é revitalizador. Tecer esa rede de relacións que é inquebrantable, ver como volven ós seus países como brigadistas do galego, seguir a súa traxectoria e ver que se comunican en galego polo facebook ou que investigan sobre aspectos da nosa lingua ou da nosa literatura con rigor. Sen dúbida son os mellores embaixadores, a nosa mellor campaña de marketing nas súas universidades. É unha pena que haxa tantos cartos para promocionar un vídeo musical onde Galicia aparece cinco segundos e non haxa recursos para manter o número de bolsas que había anos atrás. Deberiamos mimar moito máis ás persoas que aprenden a nosa lingua no exterior. Ese labor foi o que despois desempeñei en Barcelona e o que fan tantos lectores e lectoras nas universidades de todo o mundo. Un traballo moitas veces pouco valorado dende a administración, pero imprescindible para dar a coñecer o que somos fóra de Galicia e no ámbito universitario.

“É unha pena que haxa tantos cartos para promocionar un vídeo musical onde Galicia aparece cinco segundos e non haxa recursos para manter o número de bolsas que había anos atrás para os cursos de galego”

8. Volverás ao Rio de Janeiro?

Espero volver ó Rio de Janeiro. Ós lugares onde un é feliz cómpre volver, en contra do que di a canción de Sabina. Dende logo levo a mellor das impresións da cidade e das súas xentes, é acolledora e fermosa e quedei con ganas de ver moitas outras cousas, así que agardo regresar.

Agora brevemente…

O mellor e o peor do Río e do Brasil

O mellor os cariocas e as cariocas porque a súa amabilidade, a súa alegría fan da cidade un lugar mellor.

O peor as distancias, tanto a que nos separa de Galicia como a que hai entre os diferentes puntos da cidade e, moi especialmente, as distancias sociais.

Un lugar no Río de Janeiro

É imposible rescatar só un. Eu quedo coa orografía desbordante da cidade dende calquera punto que se poida contemplar e cos seus barrios: Lapa, Santa Teresa, a Gávea… e, por suposto, co paseo pola praia á tarde baixa dende Leblón a Copacabana.

Unha palabra do galego e unha do portugués

Beleza, co significado que lle dan nesta beira do mar para indicar que se está de acordo e co común con Galicia para designar as cousas que nos deixan extasiados, como podería ser Rio de Janeiro e as súas xentes. Sen dúbida, beleza!

Unha autora ou autor galego e unha autora ou autor brasileiro

Escoller sempre é complicado, pero neste contexto vou dicir Xosé Luís Méndez Ferrín e Nélida Piñón, porque nesta viaxe volvín sobre A república dos sonhos. Nélida foi a primeira escritora brasileira en presidir a Academia Brasileira das Letras, unha brasileira con raíces en Cotobade, o mesmo lugar onde eu teño as miñas. Merquei na praza do Tiradentes Coração andarilho para que me acompañe de volta. É a viaxe ó seu Rio dende Cotobade, onde a historia da familia comeza. E cando penso en Nélida Piñón tamén sorrío recordando a historia que Méndez Ferrín, un escritor ó que admiro, me contou máis dunha vez. Seu pai era xuíz en Cotobade e el acompañábao, foi así como un día cre lembrar a Nélida Piñón nunha festa… un relato que Ferrín narra con mestría e que o menos importante é que non sexa verdade. Son dous grandes escritores que estes días están na miña cabeza.

Un desexo para o futuro

Volver a Brasil e facelo con máis tempo!