Arquivo da tag: glotopolítica

H. Monteagudo: “A liberdade normativa é factível com algumas condições”

Henrique Monteagudo é profesor de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela e Secretario da Real Academia Galega. Foi coordinador da Sección de Lingua e secretario do Consello da Cultura Galega. Tamén é codirector de Grial. Revista de Cultura Galega e membro do padroado da Fundación Penzol. As súas principais liñas de investigación son: historia da lingua, sociolingüística e glotopolítica. Estudou e editou textos galegos de todas as épocas, desde a Idade Media ata a actualidade: Martin Codax, Paio Gomez Chariño, Martín Sarmiento, Rosalía de Castro, Otero Pedrayo, Castelao e Ramón Piñeiro. Coordinador da edición das Obras de Castelao e de Martín Sarmiento, estudoso da súa biografía e obra. Foi profesor convidado das universidades de Birmingham (Reino Unido), California (UCSB), Nova York (CUNY), São Paulo (USP), Lisboa (UL) e Buenos Aires (UBA). Autor de monografías como Historia Social da Lingua Galega (1999), Letras primeiras. A emerxencia do galego escrito e os primordios da lírica trovadoresca(2008), De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260 (2009), “En cadea sen prijon”. Cancioneiro de Afonso Paez (2013). Editor científico de obras colectivas como Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade (2009), e Linguas, sociedade e política. Un debate multidisciplinar (2012). (http://ilg.usc.es/gl/persoal/x-henrique-monteagudo-romero)

1. Você participa do Grupo de pesquisa “Galego e português brasileiro”. Há no Brasil interesse pela pesquisa conjunta com as investigadoras e investigadores galegos? Em que âmbitos e projetos se está trabalhando?

Si, os investigadores e investigadoras galegos atopamos unha actitude moi receptiva, colaboradora e proactiva por parte dos nosos e as nosas colegas do Brasil, e un grande interese polo noso traballo, que, por suposto, é mutuo. Por razóns obvias, a lingüística histórica e a historia da lingua constitúen ámbitos de interese común especialmente importantes, pero tamén a dialectoloxía, a gramática ou a sociolingüística.

2. Deu um curso na Universidade Federal Fluminense baixo o título “A língua no tempo, os tempos na língua. O galego, entre o português e o castelhano”. Em que elementos centrou o seu relatório?

Non é doado de resumir en poucas liñas, pero falando en xeral presentei a evolución do galego no marco peninsular, e máis en concreto en relación coa do portugués e o castelán, mostrando en que puntos se pode falar de evolución conxunta do galego e o portugués desde a Idade Media, en que outros de evolución diverxente, e tamén as converxencias, coincidencias e diverxencias do galego con respecto ao castelán e entre este e o portugués. A historia lingüística de todo o conxunto centro-occidental da península resulta bastante máis complexa do que poida parecer a primeira vista. Tamén pretendía chamar a atención sobre o estudo da constitución e evolución das variedades estándar como un necesario interface entre as denominadas historia interna e historia externa da lingua, e pór de vulto que a aplicación mecánica e adoito anacrónica da noción de ‘lingua’ pode resultar máis prexudicial que esclarecedora cando estudamos a evolución dunha serie de variedades veciñas, dispostan en continuum, de entre as que se destacan varias variedades cultivadas. A idea é que o galego experimentou importantes evolucións conxuntas co portugués a finais da Idade media, outras co castelán (pero non necesariamente inducidas por este) e outras autónomas e diverxentes en relación tanto con un coma co outro idioma.

A intercomprensión mutua (galego-brasileira) é moi doada e esixe pouco esforzo. É obvio que o galego nos abre as portas ao ámbito de expresión portuguesa.

3. Você deu a sua palestra em galego no Brasil com normalidade ante um público português-brasileiro parlante. É o galego uma língua internacional?

Des que visitei por primeira vez o Brasil, como antes acontecera en Portugal, expreseime en galego na maior parte das miñas disertacións e clases. A intercomprensión mutua é moi doada e esixe pouco esforzo. É obvio que o galego nos abre as portas ao ámbito de expresión portuguesa. Mesmo así, non acabo de ver a pertinencia de colocalo na categoría das “linguas internacionais”, a menos que se precise o que se quere dicir exactamente con iso. De feito, a comprensión espontánea do discurso en galego tamén me ten acontecido ante públicos hispanófonos.

4. Pensa que se têm aproveitado na política linguística galega as vantagens internacionais da nossa língua?

Na miña opinión, dentro das graves deficiencias da política lingüística do goberno galego, atópase, sen dúbida, a falla dunha liña clara e activa de conexión cos países e culturas de expresión portuguesa, que debe ser unha das prioridades estratéxicas dunha (practicamente inexistente) acción exterior das institucións galegas, non só nos ámbitos lingüístico e cultural.

Polo camiño que imos, o galego corre un serio risco de retroceso catastrófico e irreversible.

5. O galego perde falantes a um ritmo bastante importante desde há décadas. Qual considera que é a causa deste processo e como avaliaria as medidas aplicadas desde o governo e desde as instituições culturais e sociais para reverter a perda da língua?

O galego precisa dunha enérxica recarga do seu estatus e do seu prestixio. Se a sociedade e as elites dirixentes non o contemplan como un activo de futuro e non actúan en consecuencia, toda a lexislación e outras intervencións políticas, en principio ben intencionadas, acaban por convertese en fume retórico, con escasos resultados prácticos (ás veces, mesmo contraproducentes). Nese sentido, é indubitable que os últimos anos non facemos máis que recuar, aínda que parece estar tomando forza unha reacción social que pode levar a que nun futuro próximo as cousas cambien. Polo camiño que imos, o galego corre un serio risco de retroceso catastrófico e irreversible.

6. O professor galego da UFF Xoán Lagares afirmava no seu artigo de 2013 O galego e os límites imprecisos do espaço lusófono o seguinte:

Durante todos os anos da gestão autonómica os grupos dissidentes da norma considerada oficial foram mantidos à margem das políticas de promoção linguística, dos subsídios e das instituições galegas. Essa identificação entre língua e norma, ou mesmo (o que seria ainda mais grave) entre língua e ortografia, tem feito com que as políticas públicas de promoção do galego dispensem a participação de setores extremamente ativos no uso da língua nos mais diversos âmbitos de comunicação […]. Uma política de liberdade normativa, que permitisse o convívio bi ou trinormativo, talvez fosse uma via na superação desse ideal monolíngue que parece acompanhar historicamente todo empreendimento à construção política das línguas.

Que lhe parece a proposta de liberdade normativa para o caso galego que faz o professor Lagares?

Hai cousa de vinte e cinco anos publiquei na revista Grial un artigo “Sobre a polémica normativa do galego” que ía moderadamente nesa liña. Non creo que unha liberdade normativa total fose positiva para o idioma, pero si que é factible con certas condicións. Dito o cal, teño a certeza de que cando o colega Xoán Lagares fala da “identificação entre língua e norma, ou mesmo (o que seria ainda mais grave) entre língua e ortografia” está pensando tamén en sectores do reintegracionismo que cometen ese erro. Si, lamentablemente, esa identificación errónea é moi frecuente en Galicia en amplos sectores, e constitúe un serio malentendido que sería preciso esclarecer.

Non creo que unha liberdade normativa total fose positiva para o idioma, pero si que é factible con certas condicións.

7. Quando na Galiza se tem falado das relações do galego com o português ou o português brasileiro, e do possível aproveitamento sociolinguístico deste facto, se têm provocado reações muito agressivas por parte das duas partes com opiniões encontradas. Por que acha que acontece isto? Há alguma possibilidade de encontro?

Eu veño sostendo que nos debates normativos arredor do galego entrecrúzanse argumentos lóxicos (científicos) e posicionamentos sociolóxicos (intereses e actitudes persoais, de grupo, ideolóxicos…). Isto é o que explica a súa particular virulencia, a parte, claro está, de que no debate sobre a lingua van inextricablemente inseridos factores identitarios, sempre cun alto contido emocional. Con todo, coido que nos últimos tempos as discusións tenden a ser menos frecuentes e menos acedas. Será porque todos vemos que, dada a evolución sociolingüística do idioma e do seu contexto socio-político, non temos moito tempo que perder debatendo sobre o sexo dos anxos.

8. Se tivesse a responsabilidade da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que medidas de urgência estabeleceria para reverter o processo de substituição linguística?

Coido que habería que mandar unha mensaxe clara á sociedade de compromiso co futuro do idioma, unha mensaxe que debera involucrar non soamente o goberno senón tamén un amplo elenco de axentes sociais de relevo. En segundo lugar, deberían debuxarse de xeito claro obxectivos a curto, medio e longo prazo, subliñando inequivocamente as prioridades: medios de comunicación, mocidade, novas tecnoloxías, ámbito laboral e profesional. En terceiro lugar, un amplo pacto para un modelo lingüístico para o sistema educativo favorable ao galego. Tamén habería que impulsar as liñas de investigación e formación en sectores clave para a lingua (sociolingüística, planificación lingüística, didáctica da lingua, terminoloxía). Para dar credibilidade a esas políticas, concentrarse en compromisos e avances concretos e significativos e esforzarse en manter unha máxima coherencia entre o que se pensa, o que se di e o que se fai.

O lóxico é que se acabe consolidando unha norma brasileira autónoma (de feito, xa está acontecendo), flexible e dinámica, achegada todo canto for posible á lingua común da maioría dos brasileiros e brasileiras.

9. Como sabe, no Brasil há também um interessante debate sobre a elaboração da norma culta da língua, havendo linguísticas que mesmo defendem a independência do português brasileiro como língua autónoma. Que opinião tem ao respeito?

Sigo con moitísimo interese ese debate, pero, pola mesma razón que sosteño que os problemas do galego debemos resolvelos basicamente os galegos, non quero inmiscuírme nun asunto tan sensible coma este. Dito isto, como sociolingüista entendo que o lóxico é que se acabe consolidando unha norma brasileira autónoma (de feito, xa está acontecendo), flexible e dinámica, achegada todo canto for posible á lingua común da maioría dos brasileiros e brasileiras.

Agora brevemente…

O melhor e o pior do Rio e do Brasil

O mellor a xente, o peor a desiguladade.

Um lugar no Rio de Janeiro

A praia de Ipanema.

Uma palavra do galego e uma do português brasileiro

Agarimo, jeitinho.

Um desejo para o futuro

Longa e próspera vida ao idioma galego, estreitamente abrazado cos seus irmáns de Portugal, o Brasil e África.

Anúncios

O ‘Xabarín Club’ e a política linguística que deu resultado

Ghabriel Ibrahim Ermida

Aluno de Introdução à Cultura Galega e Literatura Galega I na UERJ

Ao longo do segundo semestre de 2015 entrei em contato pela primeira vez com o galego, língua falada na Galícia -no noroeste da Península Ibérica- desde o século IX, e também com a própria cultura galega. Embora esse idioma tenha sido de fato aquele que originou inicialmente a língua que nós falamos no Brasil, recebe pouca atenção em nosso país mesmo no meio acadêmico. Isso, porém, tem explicação: após a independência de Portugal do Reino da Galiza, no século XII, período no qual o idioma galego era falado igualmente na Galícia como em Portugal, o Reino galego se tornará parte do reino de Castela e entra assim em um período conturbado politicamente, o que acaba gerando uma série de medidas políticas de imposição do castelhano na Galícia por parte dos Reis Católicos.

Por um longo período o idioma e a cultura do povo galego foram desprestigiados, situação que começa a mudar de modo relevante apenas no século XIX com um movimento intelectual conhecido como Rexurdimento. O início do século XX, porém, não trouxe uma melhora significativa na situação da língua galega: com a Guerra Civil espanhola e depois o Franquismo, tal idioma seria mais uma vez deixado num segundo plano. Contudo, após o fim do período da ditadura na Espanha, começam aos poucos a surgir políticas com o intuito de reerguer algumas identidades marginalizadas durante esse período sombrio, incluindo aí a identidade galega. Pretendo, neste breve artigo, abordar a relevância de um programa da Companhia de Rádio e Televisão da Galícia (CRTVG), canal surgido em 1984, na recuperação desta identidade. O programa em questão é o “Xabarín Club”.

Segundo dados do IGE, houve clara redução dos falantes de galego e aumento dos falantes de castelhano nos últimos 30 anos. Isso tem, é claro, relação com a política linguística de baixa intensidade adotada pelo governo galego desde os anos 80. Mas causa preocupação aqueles que enxergam especialmente o fato de que, segundo o mesmo instituto, quase a metade das crianças de 5 a 14 anos utiliza sempre o castelhano para se comunicar na atualidade(IGE 2013), algo que nunca tinha acontecido na história da Galícia.

Isso decerto ocorre por não se sentirem ligados ao seu idioma de maneira significativa. De acordo com alguns estudos, aqueles que conviveram diariamente com o “Xabarín Club” na TVG, especialmente nos anos 90 e começos dos 2000, era exatamente isso que a esse programa proporcionava. Segundo Marcos Perez Pena, que escreve para o jornal Praza Pública “Xabarín era moito máis que un simple programa de televisión, provocou un impacto xeracional que aínda perdura e converteuse se cadra na mellor ferramenta de normalización lingüística entre unha mocidade maioritariamente castelanfalante.”

E a razão deste sucesso deriva certamente do fato de que a proposta do programa era não a apresentação do galego como algo que precisa de proteção, tampouco a apresentação de situações construídas com o intuito de incutir o idioma nos mais jovens, como cartilhas ou algo do tipo, mas sim inserir o galego em um espaço de lazer que tem capacidade de dialogar diretamente com o contexto do período. Não era visto como uma faixa educacional, não “pregava” o galego, e justamente por isso cumpria com honras o objetivo da TVG, isto é, a “promoção, difusão e impulso da língua galega”: conseguia criar laços afetivos entre os espectadores e a língua, algo fundamental se levarmos em conta a inevitabilidade do contato com o castelhano no local.

Na infância é desenvolvida a autoimagem, o aprendizado de línguas se dá de maneira mais fácil e há a apreensão de padrões básicos de comportamento. Além do mais, tende a ser um período nostálgico, mesmo levando em conta boa parte dos conflitos intra e interpessoais que ocorrem durante o período. Assim, os laços afetivos criados no período tendem a se manter. Isso é muito bem ilustrado por Jon Amill no texto já citado de Marcos Perez Pena. Jon afirma: “Para min a miña infancia e o Xabarín Club son unha mesma cousa. Aínda hoxe, cando escoito sintonía do Xabarín, teño a sensación de que en calquera momento vai vir a miña nai co bocata de nocilla“.

É claro também que a relação familiar é fundamental para o desenvolvimento de laços com a língua galega, mas é também inegável que, a partir do momento em que há um maior entendimento acerca de conceitos como o certo e o errado, e há também o início de uma tentativa de demonstrar sua individualidade na sociedade, essa relação não é o único item capaz de influenciar as crianças. Um personagem virtuoso, mas ao mesmo tempo falho e por vezes inexperiente como Goku, de Dragon Ball, grande sucesso do programa, é capaz de fazer com que as crianças se identifiquem e ao mesmo tempo se inspirem. O fato de verem esse herói falando galego com certeza pesa a favor do idioma, embora a animação não tenha em si grande relação com a cultura da Galícia. Cito novamente o artigo de Marcos Perez Pena para ilustrar a situação: “cando apareceu o Xabarín, de súpeto, vías cantar as cancións do Xabarín no parque e nas escolas, vías os nenos xogando ao Son Goku gritando “Onda vital… XA!”

Não só de desenhos era feito o “Xabarín Club”: era rotineira a apresentação de videoclipes com bandas novas que não só cantavam em galego, mas cantavam para os galegos. As letras de muitas das músicas apresentadas eram repletas de expressões idiomáticas e referências à vida na Galícia, e os estilos musicais eram contemporâneos. Algumas bandas, como “Diplomáticos de Monte Alto”, incorporavam elementos típicos da música galega como a gaita em seu repertório. A música sempre foi elemento importante na socialização e na formação de grupos sociais. O chamado Rock Bravú, estilo de música predominante no Xabarín Club, foi capaz de atingir diferentes grupos com seu estilo irreverente e ao mesmo tempo ligado à terra, e por isso foi muito influente na geração que cresceu com o programa.

Cabe lembrar também que eram apresentados artistas falantes do português de várias partes do mundo, como Kussondulola, grupo angolano de reggae. Creio que a recuperação do orgulho em usar o idioma galego passa pelo conhecimento da cultura relacionada ao português, pois esta é uma língua imensamente relevante no contexto global e com relação intensa com o galego. Assim, concordo com a mestra Nívea Guimarães Doria, em artigo publicado neste mesmo site Quilombo Noroeste, quando afirma quea corrente autonomista, ao isolar o galego de uma língua que lhe é praticamente transparente como o português, acaba por relegá-la a mero dialeto dentro de território espanhol, de maneira a legitimar o sentimento de inferioridade que muitos de seus falantes podem trazer. Por esse motivo, é chamada de “isolacionismo” por seus opositores reintegracionistas. O galego seria uma língua falada por um povo ruralista, ignorante e de um idioma hermético, que pode até ter sua semelhança com outras línguas dos arredores, porém algo que não apenas identifica, como alija seus falantes de um contexto mais internacional.”

Apesar disso, e de parecer claro para mim que uma política que procure isolar o galego do seu espaço internacional pode estar está fadada ao fracasso (pensando o sucesso como um reestabelecimento do galego como idioma da esmagadora maioria dos habitantes da Galícia, como vem se tornando o catalão na Catalunha), não sou particularmente afeito ao reintegracionismo. Se já há aqueles que defendem, no cenário linguístico internacional, uma maior separação entre o português falado em Portugal e aquele praticado no Brasil, me parece exagero afirmar, mesmo com todas as semelhanças, a existência do idioma “portugalego”. Contudo, penso ser fundamental a inserção de elementos lusófonos no cotidiano galego, bem como pensa o doutor Xoán Lagares, visto que seria fundamental para um maior entendimento da língua e da cultura do ponto de vista histórico, além de ser um contrapeso fundamental à castelanização corrente do idioma derivada da política linguística em vigor.

Por fim, gostaria apenas de deixar um fragmento de Xurxo Souto com o qual estou em total consonância, sendo importante atentar a relação intrínseca entre o que é expresso por ele e o que foi feito sobretudo durante a década de 90 pela faixa infantil da TVG:

A presenza do galego en espazos subvencionados onde aparece tratado dun xeito paternalista, como unha lingua que precisa de mimo e coidado, non axuda en nada a aumentar o seu prestixio. Cando, polo contrario, os contidos de maior interese agroman nos medios expresados nesta lingua, o triunfo na audiencia é total e o efecto de normalización inmediato.” (Souto 2008: 201).

Referências:

CID, A. O patrimonio arroutado: O Rock Bravú e a pulsión normalizadora da “tropa da tralla”.

PENA, M. P. A potencia da ‘Xeración Xabarín’. Disponível em http://praza.gal/cultura/3868/a-potencia-da-xeracion-xabarin/. 22/11/2015

LOMBAO, D. O Xabarín Club agora dá a ‘bienvenida’. Disponível em http://praza.gal/movementos-sociais/6566/o-xabarin-club-agora-da-a-bienvenida/ 22/11/2015.

LAGARES, X. XOÁN LAGARES: “SÓ TEMOS A GANHAR COM O CONTATO COM O PORTUGUÊS”. Disponível em: https://quilombonoroeste.wordpress.com/2015/11/18/xoan-lagares-so-temos-a-ganhar-com-o-contato-com-o-portugues/. 22/11/2015

DORIA, N. G. O REINTEGRACIONISMO GALEGO: REFLEXÕES ACERCA DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS DA GALIZA E SUA RELAÇÃO COM O BRASIL: Disponível em:< https://quilombonoroeste.wordpress.com/2015/08/06/o-reintegracionismo-galego-reflexoes-acerca-das-politicas-linguisticas-da-galiza-e-sua-relacao-com-o-brasil/> 22/11/2015

Xoán Lagares: “Só temos a ganhar com o contato com o português”

Xoán Lagares (A Coruña 1971) é professor no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Niterói, onde faz parte do Núcleo de Estudos Galegos. Doutor pela Universidade da Corunha (2000), foi professor-leitor de galego na Universidad de Salamanca (Espanha) e posteriormente professor de Linguística Histórica na Universidade de São Paulo (USP). As suas áreas de pesquisa vão desde a linguística histórica até a sociolinguística. Nos últimos anos tem contribuído também ao debate em torno ao papel do galego além das fronteiras da Galiza.

1. Como um pesquisador galego acaba dando aulas na USP e na UFF? A emigração galega ao Rio e ao Brasil começa já no século XIX, e as organizações de emigrantes do Estado espanhol estão lotadas de pessoas nativas da Galiza. É o Brasil um destino natural para as galegas e galegos?

O único que posso dizer é que a vida dá muitas voltas e que nunca sabemos o que pode acontecer… Vim ao Brasil por motivos pessoais, num momento em que eu era professor-bolsista de galego em Salamanca, com a tese já defendida, e com poucas chances naquele momento de emprego estável do outro lado do oceano. O concurso na Universidade de São Paulo foi o primeiro que aconteceu quando já estava com os meus diplomas revalidados no Brasil, tentei sorte, sem muita esperança, apenas para tomar conhecimento do ambiente acadêmico brasileiro, e acabei passando. Foram dois anos de muito aprendizado lá. Mas eu continuava indo e vindo cada semana entre Rio e São Paulo. Exatamente, quando a minha filha estava para nascer foi aberto o concurso na Universidade Federal Fluminense, e com ele a oportunidade de morar e trabalhar definitivamente no Rio. Estou aqui desde então.

Sem dúvida, o Brasil é sempre uma opção para as galegas e galegos. Não sei como isso era visto pelos primeiros emigrantes no século XIX, mas a língua facilita claramente a integração.

2. Você faz parte do Núcleo de Estudos Galegos e tem participado de iniciativas com outros centros de estudos galegos no Brasil. Qual é o objetivo destes centros para a sociedade brasileira, e que interesse pode ter o trabalho que aqui se faz para as galegas e galegos do país?

Cada centro tem a sua história e sobre os objetivos comuns haveria que perguntar à Secretaria Xeral de Política Linguística. Na realidade, eles surgem por iniciativa pessoal de pesquisadores brasileiros, que em algum momento desejam manter esse vínculo com a Galiza. Não há muito planejamento estratégico do outro lado, e isso é um problema. Eu no NUEG da UFF tento contribuir para manter um espaço permanente de presença da cultura galega na universidade, bem inserido no contexto acadêmico. Penso que essa deva ser a nossa contribuição. Para as galegas e galegos que moram aqui, os centros podem constituir um vínculo importante com o país que deixaram atrás. Os nossos cursos costumam ser frequentados por emigrantes e filhos de emigrantes, e também somos chamados para participar de atividades da comunidade galega em Niterói. E estamos sempre dispostos a colaborar com o que for necessário.

3. Há interesse na comunidade acadêmica brasileira pela cultura, literatura e língua da Galiza? Em que âmbitos se tem contribuído mais à pesquisa nos últimos anos?

A Galiza e o galego ainda são amplamente desconhecidos pela comunidade acadêmica brasileira em muitos sentidos. Temos contra nós o fato de sermos um país pequeno e de fazermos parte de um outro Estado-nação. E no Brasil, como penso que deva acontecer em todos os estados nacionais do “novo mundo”, as reivindicações nacionais dos povos sem estado da Europa não são entendidas facilmente. Por outro lado, não contamos até agora na Galiza com governos que tivessem uma política clara no sentido de promover esse conhecimento no Brasil ou em outros países lusófonos. As iniciativas são mais de tipo pessoal ou correspondem a departamentos universitários e associações culturais ou acadêmicas, com algumas poucas exceções institucionais, como o Consello da Cultura Galega. Mas há, sim, um interesse genuíno, e sem preconceitos, no Brasil por parte de quem conhece a cultura galega.

Não contamos até agora na Galiza com governos que tivessem uma política clara no sentido de promover o conhecimento do galego no Brasil ou em outros países lusófonos.

A pesquisa sobre Galiza no Brasil desenvolveu-se mais, até agora, no âmbito da história da emigração e na literatura, sobretudo a medieval. A fundadora do nosso Núcleo de Estudos Galegos, na UFF, e do Centro de Estudos Galegos da UERJ, por exemplo, Maria do Amparo Tavares Maleval, é uma destacada medievalista brasileira, e muito tem contribuído para isso.

Sobre questões linguísticas a coisa é mais complicada. Uma grande conhecedora e divulgadora do galego no Brasil é Valéria Gil Condé, da USP, hoje coordenadora da Cátedra de Estudos Galegos dessa universidade. Mas a sensação de que lidar com língua na Galiza é como mexer num vespeiro, considerando as nossas liortas normativas, não facilita essa aproximação. De alguma maneira, é de conhecimento comum que quem falar qualquer coisa sobre o galego pode “apanhar” de algum dos lados em permanente disputa. É lógico que as pessoas não queiram “comprar uma briga” que não é propriamente delas. Agora em julho aconteceu a terceira edição de um congresso eminentemente brasileiro de linguística histórica em Santiago de Compostela, que considero uma espécie de divisor de águas nesse sentido, e a consagração simbólica do lugar do galego na historiografia da língua portuguesa.

Quem falar qualquer coisa sobre o galego pode “apanhar” de algum dos lados em permanente disputa. É lógico que as pessoas não queiram “comprar uma briga” [no Brasil] que não é propriamente delas

4. Coordenou no ano 2011, junto com Marcos Bagno, Políticas da norma e conflitos linguísticos, no que publicou também um artigo relacionando norma, poder e identidade. Como valora a construção do galego legítimo desde os anos 80 até hoje? Foi positiva para a normalização do galego na Galiza?

A institucionalização do galego foi complexa, como costumam ser todos esses processos. A construção de um “galego comum” é um processo histórico longo e conflituoso. No momento em que o galego adquire a categoria de oficial na Comunidade Autônoma da Galiza, a fixação normativa se torna uma necessidade. Acho que, independentemente das lutas de poder e dos conflitos de autoridade que estouraram naquele momento, e cujas consequências sofremos até hoje, é urgente pensarmos seriamente sobre o modelo de “planificação de corpus” que se aplicou e como esse modelo de “normalização”, seja qual for a perspectiva normativa adotada, autonomista ou reintegracionista, está condicionado pela língua “normal” que mais conhecemos os galegos, que é, sem dúvida, o espanhol. Coisas aparentemente banais, como a política de dublagem de filmes na televisão, a rigidez e a falta de flexibilidade dos critérios de correção, a obsessão delimitadora, que passou a ver a presença na Galiza das mais diversas formas de português como uma ameaça para a língua dos galegos, pouco contribuiram para criar dinâmicas positivas de reconhecimento e de valorização da língua. É como se fosse construído um espaço muito bem delimitado para o galego brincar de língua grande, mas sem sair do confinamento, numa espécie de parquinho para crianças. Penso que houve também, e ainda há, por parte de todos os agentes (embora só alguns tenham tido, obviamente, responsabilidade institucional nesse processo), uma evidente confusão entre língua e norma, ou pior, entre língua e ortografia. As provas de galego nos concursos públicos, em muitas ocasiões totalmente focadas em questões normativas destinadas a purgar recém inventados “dialetalismos” ou “lusismos”, é o mais claro exemplo dessa obsessão normativa que identificamos, no imaginario, com a “normalidade linguística”.

A oficialização da língua aconteceu em condições bastante adversas, com um governo sustentado por um partido que, no início, era contrário à própria Autonomia política, mas que nela medrou e que acabou fagocitando as suas instituições. A política linguística caracterizou-se nestes anos pela verticalidade, como indica Xaime Subiela, e pela baixa intensidade, como denunciava Anxo Lorenzo até não faz muito tempo, aliadas a um conflito normativo que manteve à margem da oficialidade agentes muito ativos e dinâmicos. Até o acordo de 2003, a norma considerada oficial pelo governo não contava com o apoio de uma grande parte dos professores de língua galega do ensino médio, e isso dá uma ideia de como essa verticalidade não fez bem à “normalização” linguística.

A falta de flexibilidade dos critérios de correção, a obsessão delimitadora, que passou a ver a presença na Galiza das mais diversas formas de português como uma ameaça para a língua dos galegos, pouco contribuiram para criar dinâmicas positivas de reconhecimento e de valorização da língua. É como se fosse construído um espaço muito bem delimitado para o galego brincar de língua grande, mas sem sair do confinamento, numa espécie de parquinho para crianças.

5. Galego como língua autônoma ou como variante na Galiza do portugalego ou galego-português, língua internacional?

Tudo depende do que entendermos por “língua”. Após séculos de desenvolvimento autônomo, em condições históricas adversas, com o espanhol sobreposto durante boa parte desse tempo, não há como negar a “autonomia” da língua que falamos os galegos em relação às outras realidades do grupo portugalego. Cada uma delas também com sua própria história. Considerando que a norma linguística vai muito além da simples ortografia, também é óbvio para mim que existem, de fato, muitas normas sociais diferentes de uso da língua nesse grande e variado grupo linguístico. O mais razoável seria que o padrão não violasse a competência linguística que os falantes possuem em relação a elementos fundamentais da estrutura da língua, esses que ninguém espera até ir à escola para aprender e usar. Por exemplo, as crianças utilizam um sistema pronominal complexo antes de serem alfabetizadas. É absurdo que nesse momento alguém lhes diga que o que elas sabem não serve, que devem esquecê-lo e interiorizar para uso geral um sistema pronominal diferente.

Por outro lado, não existe, nunca existiu e nada indica que vá existir uma língua internacional denominada portugalego ou galego-português. Também não existe uma norma-padrão internacional no âmbito lusófono, mas uma tradição padronizadora (“autoral”, porque não conta com a autoridade de nenhuma instituição) que tenta segurar as pontas da uniformidade normativa. No Brasil é uma tarefa malsucedida e polêmica porque essa tradição se afasta bastante da forma como as pessoas efetivamente falam e escrevem.

Para mim, a questão da “unidade” não passa necessariamente pela norma. É possível ter várias normas-padrão, construidas partindo do respeito ao conhecimento que os falantes possuem sobre a sua própria língua, e manter mesmo assim certa noção de unidade linguística que permita a intercompreensão e o diálogo com falantes de outras variedades. A ideia de unidade, que não deve ser confundida com “uniformidade”, constroi-se pela interação e não por meio da imposição de um único padrão, como um mesmo corset que deva oprimir todos os corpos (uns mais do que outros, como é óbvio, porque não todos os corpos são iguais).

Não existe, nunca existiu e nada indica que vá existir uma língua internacional denominada portugalego ou galego-português. Também não existe uma norma-padrão internacional no âmbito lusófono, mas uma tradição padronizadora.

6. Os discursos de aproveitamento do espaço internacional da língua habitualmente reclamam uma mudança ortográfica para o galego se aproximar à ortografia oficial do português no mundo. Acha que a sociedade galega está preparada para uma mudança deste tipo ou poderia gerar reações negativas e um aumento importante da insegurança linguística nas pessoas que estudaram o galego oficial nos últimos 30 anos? É possível um melhor aproveitamento do galego no âmbito internacional sem uma reforma normativa?

No momento eu defendo um bi(ou tri)-normativismo flexível, por dizê-lo de alguma maneira. Tendo como objetivo a socialização do acesso a diversas formas de português, podem ser feitas coisas sem mexer agora na norma: a introdução do português (qualquer um) no ensino, como disciplina, e a integração da diversidade lusófona no próprio ensino do galego. Penso que o poder público devia tomar medidas, em todas as instâncias, para fazer normal a presença de bens culturais em português na Galiza, no cinema, no teatro, na televisião, nas rádios, etc. O argumento do medo à dissolução ou à perda de identidade do galego por causa do contato com a diversidade portugalega é absurdo, do meu ponto de vista, porque só temos a ganhar com esse contato e porque a ideia de uma língua incontaminada não passa de ser um delírio purista. Por outro lado, já temos isso tudo, e em doses de cavalo, em espanhol, que é claramente uma língua diferente (embora próxima), e aqui estamos, ainda falando (do) galego. A presença do português poderia ser um contrapeso fundamental. O desenvolvimento da lei Valentim Paz Andrade é um passo importante nesse sentido.

O argumento do medo à dissolução ou à perda de identidade do galego por causa do contato com a diversidade portugalega é absurdo porque só temos a ganhar com esse contato e porque a ideia de uma língua incontaminada não passa de ser um delírio purista

7. Nas últimas décadas a perda de falantes do galego não parou. Que acha que se está fazendo mal na política linguística galega? Que propostas faria para que a situação pudesse mudar?

As dinâmicas sociais são complexas e nem todos os fatores são diretamente controláveis pelo poder político. Mas penso que as coisas mudariam muito com um governo que realmente acreditasse nas potencialidades deste país e da sua língua, trocando a baixa intensidade pela alta intensidade da política linguística, e a verticalidade pela horizontalidade, apoiando as iniciativas que surgem na sociedade, sem exclusões. O efeito social do uso normal do galego, e não apenas ritual, por parte dos representantes públicos também seria notável. E, mais concretamente, acho urgente voltar ao processo de desenvolvimento do Plano de Normalização Linguística aprovado pelo Parlamento, com a restauração imediata do Decreto do galego no ensino que foi derrogado pelo governo de Feijóo.

Acho urgente voltar ao processo de desenvolvimento do Plano de Normalização Linguística aprovado pelo Parlamento, com a restauração imediata do Decreto do galego no ensino que foi derrogado pelo governo de Feijóo

8. A Marea Atlántica de Xulio Ferreiro ganhou neste ano as eleições locais na Corunha, a sua cidade natal. Como sabe, é talvez a cidade galega onde a presença pública do galego é mais reduzida, além das já históricas polêmicas sobre o topónimo da cidade ou os topônimos deturpados nos rueiros. Há espaço para uma política linguística diferente no âmbito local? Que medidas aplicaria se tivesse a oportunidade?

Há espaço, sim, para uma política linguística diferente. Lembro perfeitamente que quando foi restaurado o teatro Rosalia de Castro, em tempos de Paco Vázquez, aproveitaram para retirar a placa que fazia referência às Irmandades da Fala. Essa era a tônica da política local em relação à memoria galeguista da cidade. Un concelho pode cumprir um papel importante e necessário elaborando planos locais de normalização linguística, com avaliações periódicas. Mas penso que o simples uso normal do galego pelo Concelho e seus representantes institucionais já é uma intervenção relevante, junto com a recuperação de nomes de ruas e bairros em galego.

Agora brevemente…

O melhor e o pior do Rio e do Brasil: O melhor: a alegria do povo. O pior: a demofobia das elites.

Um lugar no Rio de Janeiro: Difícil. Vão dois: Santa Teresa e a praia de Ipanema.

Uma palavra do galego-português: ‘atrapalhar’ e seus derivados.

Uma autora ou autor galego e uma autora ou autor brasileiro: Rosalia de Castro e Clarice Lispector

Un desejo para o futuro: Justiça social.