Arquivo da tag: Estudos Galegos

Nascem os estudos galegos na Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Francisco Calvo del Olmo

Professor de Letras na Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Foime solicitado que redactase unha entrada para o blog onde presentase de forma concisa a traxectoria dos Estudos Galegos na UFPR (Universidade Federal do Paraná). Á cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, chegaron centenas de emigrantes galegos na segunda metade do século XX e hoxe existen asociacións coma a Casa de Galicia, que reúne a comunidade de emigrantes e os seus descendentes, ou o grupo folclórico de danza Aires Galegos. Malia a presenza desa comunidade no noso entorno social, os Estudos Galegos estiveron practicamente ausentes nos cen anos de historia da UFPR que, de feito, é a universidade máis antiga do Brasil.

Hoxe en día, esta institución pública atende unha comunidade da aproximadamente 50.000 alumnos distribuídos nos cursos de grao e posgrao e conta con máis de 2.400 docentes. Como centro de excelencia, a UFPR aparece habitualmente en diversas clasificacións internacionais das mellores institucións de ensino superior en América Latina. E, nos últimos anos, foron abertos novos campus en cidades do interior do Estado coma Matinhos, Palotina, Pontal e Jandaia do Sul. Amais, a UFPR ten un dos maiores centros de idiomas modernos do Brasil, o Celin (Centro de Línguas e Interculturalidade), órgano vinculado ao departamento de Letras Estranxeiras Modernas (DELEM) e mais ao de Lingüística (DELLIN). Anualmente, o Celin recibe 7.000 estudantes que cursan algunha das máis de vinte linguas ofertadas: dende francés, inglés ou alemán até xaponés, guaraní ou portugués como lingua estranxeira. Igualmente o centro serve como local de formación de profesores e laboratorio para investigacións nos eidos da lingüística e dos estudos da linguaxe.

Certamente, os vínculos lingüísticos, históricos e culturais que aproximan a Galiza ao Brasil son moitos e cumpría sómente atopar as vías polas cales esas relacións latentes puidesen se integrar na vida académica da cidade. Dende 2014, a coincidencia de varios factores permitiron a realización dunha serie de actividades que comezaron a articular os Estudos Galegos dentro da UFPR e da súa área de influencia.

Podemos pór como data de partida recente a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2014. Daquela, o Celin e mais o DELEM organizaron varias actividades para conmemorar a data e convidaron o profesor-lector de galego na UERJ, Denis Vicente, para dar dúas conferencias; a primeira, titulada O Galego e a Lusofonía: encrucillada lingüística e cultural e a segunda O Día das Letras Galegas: historia e presente. Cabe resaltar a parcería da universidade co Instituto Cervantes de Curitiba; realizada, en boa medida, grazas ao traballo da ferrolá Ana María Rego Vilar, daquela coordinadora académica do centro. Así, o Instituto Cervantes non só cedeu o espazo físico senón que tamén organizou unha mostra do fondo de obras en galego da súa biblioteca.

No ano seguinte, eu mesmo tiven a oportunidade de participar no I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos organizado polo Centro de Estudos da Lingua e Cultura Galegas (CELGA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), en conmemoración do seu 20º aniversario e en homenaxe á súa fundadora, a profesora Rosário Suárez Albán. O congreso permitiu estreitar os lazos con colegas e investigadores do Brasil e da Galiza xa que nel participaron o Sr. Valentín García, Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, e os profesores Rosario Álvarez, Henrique Monteagudo, Pilar Cagiao, Ana Boullón e Gonzalo Navaza. O congreso serviu de trampolín para organizar a celebración do Día das Letras de 2015, traendo novas actividades que completarían a programación daquel ano. Paralelamente ás conferencias na UFPR, organizáronse dúas exposicións de grande importancia para o noso contexto: a dos carteis dedicados ao autor homenaxeado ese ano, o pontevedrés Xosé Fernando Filgueira Valverde, enviados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, e a exposición fotográfica Os Adeuses, organizada polo Consello da Cultura Galega coas fotografías de Alberto Martí. Aproveitou-se que a exposición d’Os Adeuses estaba no Instituto Cervantes de Brasilia, e grazas a mediación do Director Pedro Eusebio Cuesta e do equipo do centro, conseguimos traela para para Curitiba no mes de xunho de 2015. Na inauguración tamén participou o grupo Aires Galegos interpretando varias muiñeiras. Aquel foi un momento de celebrar a presenza da cultura galega no Sur do Brasil e de atraer un público de xente que, dende lugares e traxectorias diferentes, se interesaba por Galiza, pola súa cultura, pola súa lingua e pola sua xente. Aínda nese mesmo ano, foi tramitada no DELEM a creación dun bloque de tres materias optativas dedicadas aos Estudos Galegos para os alumnos dos graos en Letras: Introdução à língua e à cultura galegas, Língua galega I e Literatura Galega I.

No primeiro semestre de 2016, organizouse por terceiro ano consecutivo a celebración do Día das Letras ca exposición de carteis dedicados a Manuel María enviados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, un obradoiro de lingua galega aberto para os alumnos da universidade e unha mostra de obras bibliográficas en galego na biblioteca do Instituto Cervantes. Pouco despois do Día das Letras, puidemos contar coa presenza dos profesores da USC Rosario Álvarez e Henrique Monteagudo que no día 9 de xuño deron a conferencia titulada Galego, Português e Brasileiro: Semelhanças e Contrastes. A conferencia foi un gran éxito co auditorio cheo de profesores e estudantes de grao e posgrao; e os nosos convidados contaron coa presenza amistosa do profesor Carlos Alberto Faraco, antigo reitor da UFPR é unha das principais figuras na lingüística brasileira da actualidade, quen presentou a conferencia e moderou as preguntas ao final da mesma.

Eses encontros – mesmo sendo puntuais – comezaron a tornarse datas fixas no calendario da UFPR, serviron para sensibilizando a comunidade académica e prepararon o terreo para a abertura da materia optativa de Introdução à Língua e à Cutura Galegas no semestre en curso. Hai que dicir que existe no Departamento de Letras Estranxeiras Modernas a materia optativa de Incomprensión en Linguas Románicas, onde a Profesora Karine Marielly presenta a lingua e a cultura galegas para os alumnos dentro do panorama xeral das linguas románicas e discute aqueles aspectos que esta compartilla co portugués. Grazas a todos eses precedentes, a acollida da optativa de Introdução à Língua e à Cutura Galegas foi boa, as vinte prazas ofertadas foron ocupadas por estudantes que viñan non só dos diferentes Graos en Letras (dende o de portugués e español até o de inglés ou de xaponés) senón doutras carreiras coma Dereito. Un alumno da universidade que é galego está colaborando como voluntario académico na optativa axudando a dinamizar o meu traballo como profesor e enriquecendo os contidos presentados nas aulas. Entre os intereses dos estudantes matriculados destacaría todas aquelas situacións políticas e sociais da Galiza que, dalgunha forma, dialogan con situacións análogas do Brasil, como sería o caso do preconceito lingüístico e as relacións entre o galego e o portugués falado no Brasil.

Observando a traxectoria dos últimos anos, avalío positivamente o traballo realizado que comeza poñer a UFPR e a Curitiba no mapa dos Estudos Galegos no Brasil. Hai moito aínda por facer e, nese camiño, haberemos de contar con axudas vindas dende diferentes lugares que poidan cooperar para atinxir un obxectivo común. Esperamos contar coas experiencias doutras universidades, onde esta área está consolidada; coa comprensión dos colegas da UFPR que, mesmo investigando e traballando noutras áreas, perciben a importancia que a Galicia e o galego teñen para a universidade brasileira; co interese e o apoio dos nosos estudantes e tamén coa axuda que veña das institucións da Galicia, do goberno da Xunta e das súas universidades e centros de investigación. Na suma desas vontades atoparemos a materia necesaria para facer florecer a lingua galega e mais a sua cultura no Sur do Brasil.

Os Estudos Galegos no Algarve

Paula García Rumbo

Professora-leitora de galego na Universidade do Algarve (2014-2016) 

O Centro de Estudos Galegos (CEG) da Universidade do Algarve (UAlg) é relativamente recente. Está em funcionamento desde o ano académico 2002-2003 e, desde esse momento, difunde a língua, a literatura e a cultura galegas entre a comunidade algarvia em geral e a comunidade universitária em particular. Isto consegue-se graças à contínua colaboração do CEG com diferentes centros de investigação e formação da UAlg e outras instituições da região, como o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Associação Recreativa de Músicos de Faro ou o Cineclube de Faro.

Está integrado no Departamento de Artes e Humanidades da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e, mais uma vez, coordenado pelo catedrático e atual vice-reitor para a Ciência e a Cultura, o professor Pedro Ferré. Desde que foi assinado o primeiro protocolo de colaboração entre a Universidade do Algarve e a Xunta de Galicia, já passaram pelo centro duas leitoras e um leitor: uma das atuais professoras do quadro de docentes de Espanhol da UAlg, María Jesús Botana (período 2002-2003 a 2007-2008); Antonio Mira (2008-2009 a 2010-2011) e Sandra Romarís (período 2011-2012 a 2013-2014).

Este ano letivo 2015/2016 a oferta formativa do CEG é de cinco disciplinas: Língua e Cultura Galega I, Língua e Cultura Galega II, Tópicos de Cultura Galega, Literatura Galega e Língua Europeia: Galego. As quatro primeiras são cadeiras de opção para os alunos e alunas dos cursos de licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas e Línguas e Comunicação, e a última, Língua Europeia: Galego, para os de Ciências da Educação e da Formação. As pessoas que estudam estas disciplinas têm à sua disposição um fundo bibliográfico que conta com aproximadamente 1000 volumes repartidos entre a Biblioteca de Gambelas e a Biblioteca da Penha.

O Centro de Estudos Galegos da Universidade do Algarve promove a língua, a literatura e a cultura galegas, não só através do trabalho docente, como também com a organização de atividades culturais. Este tipo de atividades não fazem mais que colaborar, de uma maneira ou outra, a difundir o conhecimento da nossa cultura entre a comunidade algarvia. Durante o próximo mês, com motivo da comemoração do Día das Letras Galegas, a Biblioteca de Gambelas vai ceder um espaço para realizar uma exposição sobre Manuel María, o autor homenageado este ano.

Além dos eventos referidos, o CEG também publicou recentemente o livro O romanceiro de Galicia. Este texto breve dá notícia do passado e do presente deste género poético de transmissão oral que, com uma estrutura adaptada a um novo formato, atualiza a informação recolhida na obra titulada Os romances tradicionais de Galicia, publicada há dezassete anos.

Os Estudos Galegos em São Paulo

Noa Fernández

Professora-leitora de galego na Universidade de São Paulo (2014-2016)

A Cátedra de Estudos Galegos da Universidade de São Paulo nasceu em 2008 a partir de um convenio entre a Universidade de São Paulo e a Xunta de Galicia.

A criação da Cátedra de Estudos Galegos da Universidade de São Paulo funda-se no interesse que justifique uma pesquisa comparada das variedades modernas do antigo galego-português medieval, e mais concretamente, o galego atual e o português do Brasil como dois ramos de um mesmo tronco linguístico. Ao mesmo tempo, tentamos oferecer uma perspectiva histórica que permita enxergar no estudo do português do Brasil elementos para ampliar os limites de comparação com as variedades hispânicas ocidentais que influíram na sua formação. Interessa também para os estudos da romanística da USP, as línguas românicas em contato e os diferentes aspectos relacionados à imigração.

Para alcançar estes objetivos, foram criados três tipos de cursos:

– Cursos extracurriculares de língua, literatura e cultura galegas: ministrados por um professor leitor galego que se destinam a alunos de graduação, pós-graduação e interessados que não pertençam a cursos regulares da USP. Não poucas vezes, os alunos, que se inscrevem, têm ascendência galega. Estes cursos estão distribuídos em quatro níveis, os dois primeiros focado a ser introduções à língua, história, sociolinguística, literatura e cultura e os dois últimos dedicados à literatura e ao teatro e cinema.

– Cursos curriculares optativos: Contamos desde 2008, com cursos curriculares optativos em nível de graduação, ministrados na Área de Filologia Românica. Estes cursos fornecem uma visão de conjunto sobre as mudanças históricas ocorridas no período de expansão da cultura e língua latinas e que contribuíram para a formação do galego.

– Programa de pós-graduação: No decorrer de 2009 implantamos um curso dentro do programa de pós-graduação na Área de Filologia e Língua Portuguesa, que conta com a participação de renomados pesquisadores provenientes da Galiza. Pretendemos, com essa iniciativa, aumentar as bases para desenvolver as pesquisas em nível de pós-graduação.

Entendendo a importância de atravessar os limites geográficos da Universidade e alcançar a cidade, complementamos estes cursos com a organização de palestras e seminários proferidos por pesquisadores que se destacam em âmbito nacional e internacional. Na organização destas atividades a Cátedra de Estudos Galegos conta com a colaboração de diferentes centros culturais como a Casa das Rosas, o Instituto Cervantes ou o Centro Hispano-Brasileiro, entre outros. Tem participado também da de cursos e palestras noutras universidades como o curso sobre a situação sociolinguística dentro da Península Ibérica organizado pela Universidade de Alfenas.

No campo da história, por exemplo, as palestras procuram, sempre que possível, traçar o panorama da Galiza na atualidade, bem como discutir o processo imigratório, pois muitos dos galegos que para aqui vieram nunca retornam. No campo da literatura, destaca especialmente a organização anual da “Primavera das Letras”, ato composto de recitais poético-musicais, exposições fotográficas ou cursos de literatura contemporânea como o ministrado pelo pesquisador e professor da Universidade de Viçosa Aitor Rivas.

Participamos também nos últimos meses da tradução para o português e da edição de três livros que serão lançados no mês de junhos em São Paulo pela editora galega Galaxia através da sua colação Mar Maior.

Por último, conscientes de que é necessário diversificar as atividades, criar vínculos diretos entre o conhecimento da cultura tradicional galega e os produtos culturais mais recentes, e de que o cinema funciona como uma poderosa ferramenta de diálogo e aprendizagem, organizamos também de forma regular a Mostra de Cinema Galego.

No curso letivo 2015-2016 a mostra alcançou a sua quarta edição e foi organizada de forma conjunta com o Instituto Ramon Llull. Com este trabalho colaborativo pretendemos fazer um percurso pelo conjunto da criação audiovisual nos diferentes estilos e temáticas da vasta produção galega e catalã nestes últimos anos, e através dos quais tentaremos aproximar ao público brasileiro a realidade social e cultural da Galiza e da Catalunha.

logo cegal

Os Estudos Galegos no norte de Portugal

Fernando Groba

Professor-leitor de galego na Universidade do Minho (2014-2016) 

Tal como os restantes centros de estudos galegos, o Centro de Estudos Galegos (CEG) da Universidade do Minho (UM) surgiu através dum protocolo de cooperação entre a Xunta de Galiza e uma universidade de destino. Neste caso, o CEG da UM foi criado em 1997 graças à iniciativa do Professor Doutor Vítor Manuel Pires de Aguiar e Silva e trata de divulgar e dar a conhecer a cultura galega em todas as suas formas e manifestações (língua, música, literatura, cinema, história, arte, gastronomia, festas populares e un longo etc.) dentro da própria Universidade e em toda a sua área de influência.

A sua proximidade geográfica (situado a tão só 70 km da fronteira com a Galiza) converte-o numa verdadeira ponte de união e conexão entre as culturas galega e minhota, duas culturas tão próximas como, por vezes, muito desconhecidas. E é aí que o CEG quere dar a conhecer o pasado comúm que teve a Galiza e o Norte de Portugal (curiosamente pouco ou nada conhecido para quem mora em Portugal) e quer apresentar e partilhar o presente.

O leitor do CEG da UM está integrado no Departamento de Estudos Românicos (DER) desde o ano lectivo 2011/2012, um dos sete departamentos do Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH), e depende diretamente da Presidência deste Instituto. Atualmente desempenha o cargo a Doutora Eunice Maria Silva Ribeiro, que delegou funções no coordenador da Área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos do DER, posto que atualmente desenvolve o Doutor Pedro Dono.

O CEG da UM asegura a lecionação dos cursos livres de galego do Babelium Centro de Línguas do ILCH que agrupam alunado muito diverso mas todos têm em comum uma sede de conhecimento “galega”. Os cursos têm diferentes níveis, desde o B1 até ao C1, e são preparatórios para conseguir os Certificados de Língua Galega (Celga) oficiais da Xunta de Galiza. A Unidade Curricular Literatura e Cultura Galegas é uma opção que funciona dentro dos Cursos de Estudos Culturais, Línguas e Literaturas Europeias, Estudos Portugueses e Lusófonos, Filosofia e alunos Erasmus. O Seminário Património Galego-Português faz parte do programa de intercâmbio Via Láctea que traz à UM estudantes das Universidades japonesas de Aichi e Kanazawa.

Além disso, organiza e colabora em atividades de difusão cultural. Entre elas, destacamos o programa radiofónico semanal Galiza mais Perto, que emite a Rádio Universitária do Minho todas as quartas-feiras às 21h; o Dia da Galiza em Braga, que este ano chegará à sua 4ª edição; o Encontro Minho-Galiza e a Semana Cultural Convergências Portugal-Galiza, na 2ª; ou uma viagem de estudos à Galiza em que o CEG leva todos os alunos e alunas que fazem parte das suas cadeiras, cursos e seminários nesse ano académico a conhecerem, durante dois dias, aspetos culturais da Galiza. Em todas estas atividades, o CEG gosta de convidar a pessoas galegas destacáveis no ámbito cultural e implicar e valorizar o trabalho do seu próprio alunado e de todas aquelas pessoas que gostam de colaborar com o Centro.

Anteriormente, foram leitores do Centro: Pedro Dono (1997-2002), Iolanda Ogando (2002-2003), Carlos Pazos (2003-2008), Inés Rodo (2008-2011) e María Luisa Moreda (2011-2014). E é destacável também que, dos 5 leitores que por ele passaram, 3 continuam a trabalhar para o DER como professores de espanhol.

Dados de contato:

Email: ceg@ilch.uminho.pt

Tel.: (00351) 253 601 660

Endereço postal: Centro de Estudos Galegos – ILCH, Campus de Gualtar, Universidade do Minho, 4710-057 Braga (Portugal)

Os Estudos Galegos na Bahia

Elena Veiga

Professora-leitora de galego na Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Para compreender a importância do Centro de Estudos da Língua e cultura Galegas (CELGA) na Bahia é preciso que conheçamos também a importância da universidade na que se integra. A Universidade Federal da Bahia é uma instituição pública de ensino superior fundada o 18 de fevereiro de 1808, quando o Príncipe Regente Dom João VI instituiu a Escola de Cirurgia da Bahia, primeira titulação universitária do Brasil. Ainda no século XIX, incorporou os diplomas de Farmácia (1832) e Odontologia (1864), a Academia de Belas Artes (1877), Direito (1891) e a Escola Politécnica (1896). No século XX, Isaías Alves cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1941) à que está ligada o CELGA.

A UFBA é hoje considerada a maior e mais influente universidade do Estado da Bahía. Tem a sua sede na cidade de Salvador e um campus avançado no interior, localizado em Vitória da Conquista. É uma instituição mantida pelo Governo Federal do Brasil, vinculada ao Ministério de Educação e que possui regime jurídico de autarquia. Oferece até 112 titulações de grau diferentes e 165 cursos de pós-graduação. Conta com mais de 41.000 alunos e 2.400 professores.

A tradição dos estudos galegos na cidade de Salvador começa no 1975, ano em que vários professores e alunos da área de Letras Vernáculas da UFBA fundaram o CEG (Centro de Estudos Galegos). Porém, não foi até 1995 quando se cria o novo CELGA, fruto do convênio de colaboração assinado pela UFBA e a Secretaria Geral de Política Linguística da Xunta de Galicia.

Sem dúvida, se há uma figura que se caracterize pela sua importância na fundação e desenvolvimento dos estudos galegos na Bahía, essa foi Rosario Suárez Albán, mulher que dedicou toda a sua trajetória acadêmica à Galícia, à sua língua, à sua literatura e à sua cultura. Filha de emigrantes galegos na Bahia, foi uma grande divulgadora da pesquisa sobre diversos aspetos relacionados com a terra dos seus antepassados, prestando especial atenção ao romanceiro galego. Várias foram as iniciativas que nos últimos anos tentaram homenagear a figura de Rosario Suárez Albán desde o CELGA da UFBA. Pensamos, por exemplo, no I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, que se celebrou na Universidade Federal da Bahia entre os dias 13 e 15 de abril de 2015. Constituiu um evento que congregou a boa parte das pessoas que desde o Brasil trabalha cuma perspectiva científica no estudo da língua, a cultura e a literatura galegas. Aliás, contou com a participação do Sr. Valentín García, Secretário Geral de Política Linguística da Xunta de Galicia, e de cinco grandes pesquisadores chegados da Galícia: Rosario Álvarez, Henrique Monteagudo, Pilar Cagiao, Ana Boullón e Gonzalo Navaza.

Aproveitou-se a ocasião para apresentar publicamente duas obras em que o equipo do CELGA leva tempo trabalhando: a opera omnia da professora Rosario Suárez Albán (vesão preliminar) e o documentário sobre a sua vida e a história dos estudos galegos na Bahia e no mundo.

As jornadas também foram importantes para a consolidação de projetos de pesquisa em que estão implicadas as universidades galegas e a UFBA (junto com outras universidades brasileiras), como o Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português. Serviu também para promover a cooperação em outras áreas de estudo como a Sociolinguística, a Dialectologia e a Onomástica, em que a Galicia é referente mundial. Além disso, foi uma boa divulgação do sistema universitário galego, ao que cada vez mais brasileiros acodem para cursar os seus estudos de pós-graduação.

Contou com 74 participantes, oriundos de diversas partes do Brasil e da Galicia, com um número expressivo de sessões de comunicações, sessões coordenadas e conferências. Sem nenhuma dúvida, foi um evento que marcou a história dos estudos galegos universitários no Brasil, contando com menções elogiosas de parte de diversos órganos e instituições de prestígio.

O CELGA está integrado na estrutura do Instituto de Letras da UFBA, dentro do Departamento de Letras Românicas. Mailson dos Santos Lopes, professor titular do mesmo departamento, é o coordenador. Elena Veiga Rilo é a atual leitora.

Oferecem-se três matérias integradas no currículo de Letras: Noções de língua e literatura galegas, Cultura galega e Estudos de literatura galega contemporânea. São matérias eletivas, mas por causa da crescente demanda está-se lutando porque sejam estas matérias optativas. Essa crescente demanda de alunos que querem cursar as matérias é devida à promoção do CELGA através de atividades de extensão, também através de acordos com grupos de pesquisa locais e da posta em marcha de projetos comuns.

O fato de que cada ano o CELGA convoque um concurso de trabalhos que podem versar sobre qualquer aspeto da nossa língua ou da nossa cultura fez que o interesse pela escolha das matérias tenha aumentado. É um concurso aberto a todos os alunos que cursaram alguma das matérias de galego do currículo do Instituto de Letras da UFBA e o prêmio para o melhor original consiste numa viagem a Santiago de Compostela para assistir aos Cursos de verão de língua e cultura galegas para pessoas de fora da Galícia.

Tem-se colaborado desde há uns anos desde o CELGA com várias revistas que também ajudam a dar a conhecer o trabalho feito para visibilizar a língua, a literatura e a cultura galegas, como pode ser a Revista CRE.

Atualmente, para continuar com essa difusão, o CELGA está trabalhando na renovação do seu site oficial através da colaboração com o Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFBA. A nova estrutura de conteúdos e o novo desenho permitirão aos usuários um melhor acesso à informação e facilitarão a interação com a equipa do CELGA, que poderá administrar o site de maneira autônoma. Deste jeito, se poderão dispor no portal os anúncios dos eventos programados, os temários das matérias, o histórico de produção científica ou links a ferramentas online fundamentais (como, por exemplo, o dicionário da Real Academia Galega), entre outras questões de interesse para os alunos e o público geral.

Criou-se um usuário e uma página do CELGA no facebook (www.facebook.com/ufbacelga), onde o Centro de Estudos da Língua e Cultura Galegas se faz mais visível e accessível.

Os Estudos Galegos em Lisboa

Isaac Lourido

Professor-leitor de galego na Universidade Nova de Lisboa (2014-2016)

O Centro de Estudos Galegos da Universidade Nova de Lisboa foi criado em 1994, fruto do convénio assinado entre a Xunta de Galicia e a Universidade Nova de Lisboa. Tem como objetivos promover a docência, a investigação e a divulgação da língua, a literatura e a cultura galegas na capital portuguesa, tanto no seu âmbito académico quanto nos âmbitos social e cultural. Luiz Fagundes Duarte foi o primeiro diretor do Centro, responsabilidade que iriam desenvolver em épocas posteriores Graça Videira Lopes e Teresa Araújo. Em 2014 o professor Luiz Fagundes Duarte retomou a direção da instituição.

O Centro de Estudos Galegos está integrado no Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e é responsável pela docência da disciplina “Língua e Literatura Galega”, opção livre para estudantes de 1º ciclo de qualquer curso da Faculdade. Os trabalhos de investigação estão orientados à gestão da biblioteca do Centro (com mais de dois mil materiais catalogados), bem como à cooperação com outras unidades de investigação, principalmente nas áreas dos estudos literários e culturais, e com estudantes de 2º e 3º ciclo interessados na cultura galega. A literatura galego-portuguesa medieval; as relações históricas, culturais, linguísticas e literárias entre a Galiza e Portugal; o património histórico e cultural dos Caminhos de Santiago, bem como a literatura galega contemporânea têm sido as áreas de pesquisa mais habituais dos alunos e investigadores vinculados ao Centro.

Relativamente ao programa de divulgação cultural, o Centro de Estudos Galegos tem apostado pela organização de conferências, apresentações de livros e espetáculos artísticos (teatrais e musicais) tanto na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas como em espaços não académicos. Para a extensão da sua atividade em toda a área de Lisboa, o Centro colabora regularmente com diferentes instituições e, muito especialmente, com a Juventude da Galiza – Centro Galego de Lisboa.

Neste ano 2016 se estão realizando um importante número de atividades. O passado 18 de março teve lugar a palestra de Teresa Moure, “Se o Edipo falasse galego (-português)”, assim como a apresentação do seu último livro, Ostrácia. Também neste mês, ainda que prolongando-se até junho, acontece o (Des)Encontros Galego Portugueses, com palestras, projeções de documentários e debates. Aliás, neste mesmo curso acadêmico, teve lugar o lançamento de Ernesto Guerra da Cal, do exílio a galego universal, de Joel R. Gômez e no ano 2015 o livro de relatos de Xurxo Souto Contos do mar de Irlanda, conjuntamente com a palestra “Vinte anos de música e literatura”.

Os Estudos Galegos no Rio de Janeiro

Denis Vicente

Professor-leitor de galego na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2014-2015)

O Programa de Estudos Galegos (PROEG) foi criado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no ano 1996. Segundo os seus próprios estatutos, os objetivos do programa são:

• desenvolver, estimular, dar apoio e assistência a atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão em áreas do conhecimento que envolvam ou se relacionem com a língua, a literatura e a cultura galega.

• promover o intercâmbio cultural com a Galiza.

Buscando alcançar estes objetivos, o PROEG oferece 4 disciplinas eletivas universais no Instituto de Letras, e promove eventos diversos sobre a cultura galega. As eletivas do PROEG são: Língua Galega; Introdução à Cultura Galega; Literatura Galega I e Literatura Galega II. O número de alunado inscrito tem sido bastante elevado nos últimos anos, contando com 57 alunos e alunas no 2014 e com 58 no ano 2015, fundamentalmente de Letras, mas também de História, Relações Internacionais, Trabalho Social ou mesmo de Física.

No ano 1998, foi assinado um convênio de colaboração entre a Consellaria de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a UERJ, que continua vigente, para a criação de um Leitorado, envio de um professor de galego vindo da Galiza, no PROEG. Assim, desde este momento vários foram os galegos e galegas que atuaram como professores na UERJ: Beatriz Gradaille, Baltasar Pena ou Diego Rico, entre outros/as.

Quanto à direção, desde o início, e até o ano 2014, o programa foi coordenado pela professora Amparo Maleval, reconhecida especialista no estudo da lírica medieval galego-portuguesa. Na atualidade, a coordenadora é Claudia Amorim, professora de literatura especialista nas literaturas do XIX em diante em língua portuguesa, e que no âmbito galego tem pesquisado sobre Otero Pedrayo ou Eduardo Blanco Amor.

Além do trabalho do leitor e da coordenadora, colaboram no PROEG diferentes bolsistas e pesquisadores/as, que fazem que o Programa seja conhecido em toda a faculdade e que as atividades possam acontecer com sucesso. Entre os bolsistas podemos destacar nos últimos anos a Gabriel Kaizer, pela sua intensa colaboração, e entre os pesquisadores e pesquisadoras a Thayane Gaspar, que na atualidade faz pesquisa sobre Cabanillas e o celtismo na literatura galega comparativamente com o celtismo em Portugal e na Irlanda; Fernanda Lacombe, no âmbito da literatura galega de mulher e o papel da literatura de transmissão oral; ou Nina Barbieri, que faz o seu doutorado sobre a prosa medieval galego-portuguesa, concretamente sobre a Crónica Troiana, entre muitos outros e outras.

O Leitorado de Galego do PROEG vem promovendo também a difusão da língua, literatura e cultura galegas mediante a realização de diversas atividades dentro e fora da UERJ. Todos os anos se realizam atividades comemorativas do Dia das Letras Galegas, 17 de maio (palestras, recitais poéticos, exibição de filmes, exposições de imagens e textos, mostras de musica galega, etc.) e também se vêm participando, com caráter anual, no Programa UERJ Sem Muros, com o objetivo de dar a conhecer o Programa na UERJ e na comunidade carioca.

Aliás, nos últimos dois anos a atividade foi constante, como se pode comprovar nas publicações deste mesmo blogue, que serviu para a divulgação das atividades do programa e para a postagem de artigos de interesse inicialmente de alunado das matérias oferecidas na faculdade. Assim, tiveram lugar palestras de professores e pesquisadores galegos como Isabel Cabanas (USC) sobre o caminho de Santiago; Rosario Álvarez (USC), Elisa Fernández Rei (USC) ou Francisco Dubert (USC) sobre questões linguísticas; Malores Villanueva, Afonso Monxardín ou Gonzalo Vázquez sobre literatura e cultura galega contemporânea; Adrian Dios (USC) sobre o aspeto mais político da Galiza atual; ou Mateo Verdeal e Maite Insua sobre o uso do galego na juventude. Aliás, nas jornadas das Letras Galegas, participaram inúmeros professores e professoras, entre os que podemos destacar os sociolinguísticas Xoán Lagares (UFF) e Dante Luchessi (UFBA); a historiadora Erica Sarmiento (UERJ) ou a prática totalidade do professorado de Letras da UERJ, UFRJ e UFF com pesquisa galega. Aliás, nos últimos dois anos teve lugar a Semana Audiovisual Galega, com projeção de filmes como Doentes, Trece badaladas ou Vilamor, documentários e música ao vivo.

Além das aulas e das atividades culturais, o PROEG conta com uma série de publicações relacionadas, na sua imensa maioria, com temas galegos: Raízes; Estudos Galego-Brasileiros em colaboração com a Universidade da Corunha, ou Estudos Galegos, entre outros.

O PROEG conta, aliás, com uma biblioteca dotada de aproximadamente mil volumes, entre os existentes na Sala do Programa e os já colocados na Biblioteca de Letras, tanto publicados na Galiza ou a ela referentes.

Finalmente, o PROEG tem proporcionado a ida de alunos e professores anualmente à Galiza para cursos de verão de Língua Galega, como bolsistas.

Pelo anteriormente referido, o Programa de Estudos Galegos da UERJ é hoje uma referência nos estudos galegos no Brasil e em toda a comunidade internacional da nossa língua.

923af523591277.563257b353a26.jpg